Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

196/10 z dn.15,03.2010r.

PROTOKÓŁ Nr 196 /10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 15  marca  2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny wielkości zniszczeń pozimowych.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2009.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok 2009.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
11. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Dyrektor ZDP Piotr Ficer przedstawił informację o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny wielkości zniszczeń pozimowych.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.

 


ad.4
Magdalena Jańczak Konopa Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.


ad.5
Gabriela Stachowiak główna Księgowa PCPR w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2009.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.


ad.6
Gabriela Stachowiak główna Księgowa PCPR w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok 2009.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.


ad.7
Gabriela Stachowiak główna Księgowa PCPR w Mogilnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.


ad.8
Magdalena Łukomska inspektor ds. UE przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.


ad.9
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady.


ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 450/10.

ad.11
Zarząd Powiatu podjął trzy  decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 13
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił zestawienie planowanych remontów, inwestycji w placówkach oświatowych, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił:
- stanowisko Klubu Piast w sprawie utworzenia fundacji Powiatu Mogileńskiego
- opinię prawną dotyczącą wniosku ujętego w protokole Komisji Rewizyjnej dotyczącego uaktualnienia umowy dzierżawy z firmą dokonującą dializ.
Zarząd postanowił przekazać powyższe w/w Komisji.

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę do przygotowania i przekazania prasie stanowiska w sprawie „utworzenia fundacji i przekazania jej majątku po likwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Bielicach”.

ad. 14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
        

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:34:24
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:45:19
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:45:20
Ilość wyświetleń:411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij