Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

192/10 z dn.17.02.2010r.

 


PROTOKÓŁ Nr 192 /10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 17 lutego 2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2009.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej  Policji  za  2009 rok oraz informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały  2009 roku oraz informacji na temat działalności SPZOZ za rok 2009 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2010r.
6. Przedstawienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2009r. 
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
9. Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2010.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
15. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
16. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

 

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad. 3
Kierownik WTZ Anna Mazurkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2009.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.
ad. 4
Komendant KPP Waldemar Lukstaedt przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji  za  2009 rok oraz informację o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.
Zgłosił równie zapotrzebowanie na sprzęt informatyczny.

Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 5
Zastępca Dyrektora ds.administracyjnych SPZOZ Barbara Buzała przedstawiła sprawozdanie finansowo – ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały  2009 roku oraz informację na temat działalności SPZOZ za rok 2009 z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2010r.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił założenia kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2010.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 7
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2009r. 
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 8
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 9
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2010.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 10
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

 

ad. 11
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła  projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie przyjęcia programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2010-2015.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 12
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 13
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 14
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, ze wpłynęła uchwała Rady Pedagogicznej ZS w Bielicach, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powstania CKP.

Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 15
Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 17
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że wpłynęły pisma z Urzędu w Dąbrowie i Strzelnie z prośbą o przedstawienie informacje o służbie zdrowia oraz planu  rozwoju powiatu. Powyższe tematy będą omawiane na najbliższych posiedzeniach Rad w miesiącu lutym i marcu.
Zarząd postanowił skierować na powyższe obrady delegatów z powiatu, którzy przedstawią powyższe sprawy, ponadto w materiałach przesyłanych droga elektroniczną do gmin na XLVII Radę Powiatu znajdzie się informacja o działalności SPZOZ w Mogilnie za rok 2009 w formie pisemnej.

 

 

 

ad. 18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:33:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:45:19
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:45:41
Ilość wyświetleń:394

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij