Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

190/10 z dn.04.02.2010r.

 


PROTOKÓŁ Nr 190 /10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 4 lutego 2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja dotycząca przekształcenia gospodarstw pomocniczych.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2010.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko- Droga krajowa nr 15 od km 0+065,0 do km 3+769,0 oraz od km 3+795,0 do km 4+294,33.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części nieruchomości – pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej, położonej w Strzelnie, na działce oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad. 3
Piotr Ficer Dyrektor ZDP, Przewodniczący zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia nowych podmiotów gospodarczych w miejsce likwidowanych gospodarstw pomocniczych w ZS Bielicach, Strzelnie oraz utworzenia CKP wyjaśnił, że zespół wypracował koncepcję przekształcenia gospodarstw i utworzenia fundacji. Poinformował zebranych, że powstała by Fundacja Powiatu Mogileńskiego - jeśli Zarząd wyrazi zgodę. W skład Rady weszliby członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia. Rada następnie wybrałaby Zarząd – Dyrektor szkoły, Naczelnik oświaty oraz etatowy Prezes. Zdaniem Zarządu byłoby powołanie Kierownika gospodarstwa rolnego, dając mu uprawnienia do zatrudniania osób i zawierania umów (np. sprzedaży). Fundacja zajęłaby się szukaniem środków na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat, nieodpłatnie świadczono by usługi na rzecz szkoły, rozwoju oświaty. Ponad to prowadziłaby działalność gospodarczą. Koszty fundacji byłyby kosztami gospodarstwa rolnego, myślimy też, aby fundacja mogła obsługiwać Targi Rolne w Bielicach.
Wicestarosta Przemysław Zowczak dodał, że może to odbywać się w ramach popularyzacji wiedzy rolniczej.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wyjaśnił, że stypendia mogłyby być w formie zapłaty za dojazd do szkoły.

Piotr Ficer Dyrektor ZDP stwierdził, że fundacja zostałaby wyposażona w majątek gospodarstwa a w statucie byłby zapis, że w przypadku rozwiązania majątek wróciłby do założyciela fundacji czyli do  powiatu.

Zarząd poparł przedstawiony pomysł oraz ustalił w powyższej sprawie spotkanie z Radnymi.

ad. 4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego. Uchwała dotyczyła najmu mieszkania chronionego przy ul. Ogrodowej w Mogilnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 443/10.

ad. 5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2010.
Zarząd postanowił skierować uchwałę do konsultacji ze związkami zawodowymi. Po konsultacjach Zarząd rozpatrzy przyjęcie uchwały.

ad. 6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd postanowił przesłać projekt pod obrady Rady Powiatu.

ad. 7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko- Droga krajowa nr 15 od km 0+065,0 do km 3+769,0 oraz od km 3+795,0 do km 4+294,33.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 444/10.

ad. 8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Mogilnie części nieruchomości – pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej, położonej w Strzelnie, na działce oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 445/10.

 

ad. 9
Piotr Ficer Dyrektor ZDP zgłosił zapotrzebowanie na dodatkowe środki w związku z zimowym utrzymaniem dróg.

ad. 10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


      

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:31:24
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:45:19
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:45:46
Ilość wyświetleń:439

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij