Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 57/04

Protokół Nr 57/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 23 marca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu budżetu za rok 2003.
4. Przedstawienie bilansu  z wykonania budżetu.
5. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
6. Podjęcie uchwały  zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn rolniczych oraz środków transportu będących  na wyposażeniu Zespołu Szkół w Bielicach.
7. Podjęcie uchwały  zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół w Bielicach przyczepy do przewozu osób do Koła Łowieckiego Gwardia w Mogilnie.
8. Podjęcie uchwały  zarządu w sprawie wyrażenia zgody dla Komitetu Organizacyjnego I Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej.
9. Podjęcie uchwały  zarządu w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego.
10. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  za rok 2003.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
13. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
ad.3
Skarbnik przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu budżetu za rok 2003. Uchwala wraz z wykonaniem  bezie wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 124/04 .
Ad.4
Skarbnik przedstawiła bilans z wykonania budżetu, który stanowi załącznik do protokołu. Bilans został sporządzony po zamknięciu ksiąg natomiast obowiązkiem zarządu jest jego podpisanie .
Zarząd jednogłośnie zdecydował podpisać przedstawiony bilans.
Ad.5
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy oraz projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- rozbudowie lokalu gastronomicznego "PIZZERIA" zlokalizowanego na działkach nr 54 i 55 w miejscowości Przyjezierze gmina Jeziora Wielkie,
- budowie budynku mieszkalnego wraz z częścią  usługową na działce nr 194 w miejscowości Jeziora Wielkie,
- budowie domku letniskowego  na działce nr 26/18 w miejscowości Wójcin gmina Jeziora Wielkie,
- zmianie sposobu użytkowania  pomieszczenia gospodarczego w budynku mieszkalnym na lokal handlowy (sklep spożywczy) na działce o nr 101 w miejscowości Józefowo gm.Mogilno,
zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.6
Starosta przedstawił uchwałę  zarządu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż maszyn rolniczych oraz środków transportu będących  na wyposażeniu Zespołu Szkół w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 125/04 .
Ad.7
Starosta przedstawił uchwałę  zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół w Bielicach przyczepy do przewozu osób do Koła Łowieckiego Gwardia w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 126/04 .
Ad.8
Starosta przedstawił uchwałę zarządu w sprawie wyrażenia zgody dla Komitetu Organizacyjnego I Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej na umieszczenie herbu Powiatu Mogileńskiego na okolicznościowych materiałach promocyjnych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 127/04 .
Ad.9
Wicestarosta przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego. Wyjaśnił, że aptekarze zwrócili się do niego z prośbą o zmianę godzin pracy aptek.  § 2 uchwały gwarantuje nieprzerwany dostęp do leków Apteki będą regulowały między sobą czas pracy w razie konieczności np. zastępstw.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 128/04 .
Ad.10
Skarbnik przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  za rok 2003.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.11
Przewodniczący rady W.Gałązka poinformował zebranych, że XVII sesja odbędzie się o godz. 10.00, 31 marca br. w ZS Bielice.
Wicestarosta P.Zowczak poinformował zarząd o trwających negocjacjach w Kolegium Europejskim W Gnieźnie. Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka wraz z nauczycielami z LO w Strzelnie  prowadzą rozmowy  w sprawie utworzenia przy LO klasy uniwersyteckiej UAM Poznań o profilu humanistycznym.  Młodzież prze zdawaniu na UAM w Poznaniu otrzymała by dodatkowe punkty i oprócz tego uczestniczyli by w  wykładach KE w Gnieźnie.
Zarząd skierował wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie aby w okresie letnim tj. od miesiąca kwietnia do końca września  zdjąć znak ograniczający tonaż do 25 ton na drodze powiatowej Mogilno - Chabsko - Wydartowo ze względu na odciążenie ruchu  Starego Miasta Mogilna i związanego z tym niekorzystnego wpływy na kondycję zabytków miasta Mogilna.
Skarbnik przedstawiła zarządowi  wniosek z SOW w Strzelnie  w sprawie dodatkowych środków finansowych na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne  wychowanków. Pochodzą oni głównie z rodzin patologicznych , gdzie w/w składki nie są opłacane. Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu opłacanie składek spoczywa  na placówce a środki  powyższe pochodzą z budżetu państwa. Pieniądze na powyższy cel przychodzą do starostwa w formie  dotacji, która był przekazywana do urzędu pracy na bezrobotnych. W takiej sytuacji część środków będzie przekazywana do szkoły.
Zarząd jednogłośnie zgodził się na powyższe.
Zarząd jednogłośnie zdecydował aby informacje powiatowe ukazywały się na stronie lokalnego pisma "PAŁUKI".
ad. 12
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.13
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:06:49
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1157

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij