Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

184/09 z dn.22.12 .2009r.

                                               PROTOKÓŁ Nr 184/09
                     Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                       odbytego  22  grudnia  2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4. Podjecie  uchwały  w  sprawie  opinii  dotyczącej projektu  budowy  obwodnicy   miasta  Mogilna.
5. Podjecie  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  aktualizacji   harmonogramu  realizacji   dochodów  i  wydatków   Powiatu  Mogileńskiego na  2009rok.
6. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  przekazania  ciągnika marki  „Zetor” oraz    kosiarki  marki „Votex” do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie. 
7. Przedstawienie   opinii  RIO w  Bydgoszczy  w  sprawie  projektu budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2010 rok.
8. Wniosek  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  zmiany  porządku  obrad XLV sesji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.
9. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  ustalenia  wydatków  , które  nie  wygasają  z  upływem  roku  budżetowego  2009.
10. Sprawy  bieżące.
11. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  przedstawił  pismo  Burmistrza  Mogilna  w  sprawie opinii   dotyczącej  projektu  budowy  obwodnicy   miasta  Mogilna. Zarząd  postanowił  negatywnie opiniować   projekt  budowy  obwodnicy  miasta  Mogilna  uznając, że  tego  rodzaju  rozwiązanie  ze  względów  komunikacyjnych  jest niewłaściwe  i  spowoduje  utrudnienia  w  ruchu  oraz  zagraża  bezpieczeństwu.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Przeciw   projektowanej  budowy  obwodnicy  miasta  Mogilna głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 426/09  opiniującą  negatywnie   projektowaną  budowę  obwodnicy miasta Mogilna.


ad.5
Skarbnik  Karina  Kostyra przedstawiła projekt  uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie   aktualizacji   harmonogramu  realizacji   dochodów  i  wydatków   Powiatu  Mogileńskiego na  2009rok.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 427/09.
ad. 6
Przewodniczący  Zarządu przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  przekazania  ciągnika  marki  „Zetor” oraz    kosiarki  marki „Votex” do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie. 
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 428/09.

ad.7
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy  w  sprawie  projektu  budżetu Powiatu Mogileńskiego   na  2010 rok,  jednocześnie  dodał  że  opinia  jest   pozytywna, a  przedłożony  projekt  spełnia  wymogi  formalne  i  merytoryczne oraz  zawiera  obligatoryjne  elementy  określone  w  ustawie  o  finansach  publicznych.
ad.8
Przewodniczący  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  przedstawił  wniosek  o  zmianę  w porządku  obrad  XLV sesji Rady  Powiatu  w  Mogilnie    i  wnioskuje  o wprowadzenie  na  posiedzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia wydatków, które nie  wygasają z  upływem  roku  budżetowego 2009.
ad.9
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  sprawie ustalenia wydatków, które nie  wygasają z  upływem  roku  budżetowego 2009.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
W  sprawach  bieżących  Zarząd  zapoznał  się  z  ostateczną  płatnością  za  salę  gimnastyczną  przy  ZS w  Mogilnie.
ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:58:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:28:18
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:28:50
Ilość wyświetleń:353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij