Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

183/09 z dn. 17.12.2009r.

                                               PROTOKÓŁ Nr 183/09
                     Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                       odbytego  17  grudnia  2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu w  Mogilnie w  sprawie  opinii dotyczącej projektu  obwodnicy Inowrocławia w  ciągu  drogi  krajowej nr 15 i 25 .
4. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie wydatków  budżetu   Powiatu   Mogileńskiego na 2009r.
5. Wniosek  Zarządu  Powiatu  o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji  Rady Powiatu  w  Mogilnie.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie  zabezpieczenia wekslowego dotyczącego zadania pod  nazwą :Wymiana dachu, termomodernizacja  wraz  wyprawą  elewacyjną  budynku oraz  wymiana  stolarki okiennej  i  drzwiowej  w  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.
8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w  sprawie  zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2009r. 
9. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  poprosił  Wicestarostę  Przemysława  Zowczaka o  przedstawienie  pisma skierowanego do Zarządu Powiatu  w sprawie opinii dotyczącej projektu  obwodnicy Inowrocławia w  ciągu  drogi  krajowej nr 15 i 25 .
Wicestarosta  Przemysław Zowczak  przedstawił  projekt  budowy obwodnicy Inowrocławia w  ciągu  drogi  krajowej nr 15 i 25 , jednocześnie  dodał , że  miejscowość Markowice  będzie pozbawiona  skomunikowania z  projektowaną  obwodnicą.
Zarząd  Powiatu  postanowił   pozytywnie  opiniować  projekt  budowy  obwodnicy  Inowrocławia w  ciągu  drogi  krajowej nr 15 i 25  z   wyłączeniem  braku  skomunikowania miejscowości  Markowice z drogą krajową nr 15 i 25  opiniować  negatywnie.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 424/09.

 

ad.4
Przewodniczący  Zarządu poprosił   Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu    uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
Następnie  Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 425/09.

ad.5
Przewodniczący  Zarządu przedstawił  wniosek  Zarządu  Powiatu do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu w  Mogilnie  o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji  na  dzień  22 grudnia  2009r. na  godzinę  14.30,  która  to  będzie  dotyczyła  wyłącznie   podjęcia  uchwał  związanych  ze  zmianami  w  budżecie   z  następującym  porządkiem  posiedzenia:

1. Otwarcie .
     a) stwierdzenie   kworum.
2. Przedstawienie  porządku  obrad.
3. Podjęcie uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie   zabezpieczenia wekslowego dotyczącego zadania pod  nazwą :Wymiana dachu , termomodernizacja  wraz  wyprawą  elewacyjną  budynku oraz  wymiana  stolarki okiennej  i  drzwiowej  w  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.
4. Podjęcie uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie   zmiany  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego   na 2009r. 
5. Zakończenie.

ad.6
Zarząd Powiatu podjął 10 decyzji  kierujących   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.7
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w  sprawie  zabezpieczenia wekslowego dotyczącego zadania pod  nazwą: Wymiana dachu, termomodernizacja  wraz  wyprawą  elewacyjną  budynku oraz  wymiana  stolarki okiennej  i  drzwiowej  w  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.8
Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w Mogilnie w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

 


ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


        

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:58:20
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:28:18
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:28:22
Ilość wyświetleń:315

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij