Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

175/09 z dn. 18.11.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 175 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  18 listopada 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.
4. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
5. Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
6. Przedstawienie informacji finansowo –ekonomiczna SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2009r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przyznania jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno- obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego.
13. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół  spisała  Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad. 3
Dyrektor PUP przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację, zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił informację o realizacji działania stowarzyszenia „Sąsiedzi”, zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 6
Agnieszka Matecka Główna Księgowa SPZOZ przedstawiła informację finansowo –ekonomiczna SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2009r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 7
Zarząd Powiatu zapoznał się złożonymi ofertami dotyczącymi badania bilansu SPZOZ oraz wybrał najkorzystniejszą ofertę BIURO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH „REWIMAR” SP. Z O.O. TORUŃ celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 8
Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ przedstawiła zmiany w Statucie SPZOZ zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie przyznania jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno- obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 412/09.

ad. 11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 413/09.

ad. 12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 414/09.

ad. 13
Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 14
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiała pismo w sprawie rozłożenia na raty należności za dzierżawę gruntów.
Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Ponadto zarząd omówił kwestię oficjalnego otwarcia Sali gimnastycznej przy ZS w Mogilnie.

ad. 15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:56:58
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-04-28 08:01:41
Ostatnia zmiana:2010-04-28 08:02:11
Ilość wyświetleń:391

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij