Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 53/04

Protokół Nr 53/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  dnia 18 lutego  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie uchwały zarządu w sprawie podziału rezerwy celowej na 2004r.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego 2004r.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół zawodowych kształcących uczniów w klasach wielozawodowych do zawierania porozumień i ich realizacji z Prezydentem Miasta Bydgoszczy.
5. Decyzje dot. opłat melioracyjnych
6. Wniosek  dot. warunków zabudowy.
7. Informacja dot. współpracy z gazetą "Pałuki"
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
9. Różne.
10. Zakończenie
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
Ad.2
Skarbnik przedstawiła uchwałę  w sprawie podziału rezerwy celowej. Przesunięcia dokonano na kwotę 10tyslzł.  dla ZSZ w Strzelnie na zapłatę energii elektrycznej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 107/04.
Ad.3
Skarbnik przedstawiła uchwałę  w sprawie opracowani harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego 2004.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 108/04.
Ad.4
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół zawodowych kształcących uczniów w klasach wielozawodowych do zawierania porozumień i ich realizacji z Prezydentem Miasta Bydgoszczy. Dotyczyć to będzie  współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 109/04.
Ad.5
Naczelnik wydziału ochrony środowiska, architektury i budownictwa oraz rolnictwa i leśnictwa A.Stachowiak  wyjaśnił, że dwóch rolników z miejscowości Młynice złożyło wnioski o umorzenie opłat melioracyjnych. Zgodnie z uchwałą zarządu województwa  wydział przeprowadził procedurę i przygotował projekt decyzji umorzenia  zaległości. Rolnicy maja trudną sytuację finansową dlatego proponuje się  umorzenie. Ponieważ w województwie jest ogrom podobnych wniosków, scedowano załatwienie tych spraw na starostwo.
Skarbnik stwierdziła, że zapytano województwo  do kogo należy zwrócić się  z wnioskiem o umorzenie i w odpowiedzi poinformowano, że starosta może umorzyć zaległości na podstawie ordynacji podatkowej.
Ad.6
Naczelnik wydziału ochrony środowiska, architektury i budownictwa oraz rolnictwa i leśnictwa A.Stachowiak przedstawił wniosek  dot. rozbudowy budynku inwentarskiego na działce nr 14 w miejscowości Czerniak, gmina Mogilno.
Wniosek  nie wymaga uzgodnienia  z Zarządem Powiatu  z uwagi na to, że  zamierzona inwestycja nie należy  do inwestycji  celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Ad.7
Przewodniczący rady W.Gałązka poinformował zebranych o odbytym posiedzeniu przewodniczących rad gmin. Na spotkaniu tym  poruszono min. sprawy dotyczące wydawania gazety. Przewodniczący wyjaśniał, że materiały będą się ukazywały w czasie i wielkości w zależności od potrzeb. Gminy również będą mogły zamieścić swoje informacje. Na spotkaniu proponowano również, aby na tej stronie ukazywały się ważniejsze uchwały Rady Powiatu w Mogilnie dot. mieszkańców całego powiatu. Przewodniczący uważa, że należy przeprowadzić na ten temat konsultacje, spotkać się na komisjach i spokojnie uargumentować oczekiwania.
Zarząd przychylił się do propozycji aby temat został omówiony na komisjach stałych rady.
ad. 8
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.9
Starosta poinformował o targach rolniczych organizowanych przez stowarzyszenie Piast  w miejscowości Bielice.
Sekretarz stanu A.Piłat z Ministerstwa Infrastruktury przesłał pismo do Zarządu Powiatu w Mogilnie dot.  zmiany  ustawy o drogach. Ustawa przekazuje samorządom  pełne kompetencje w  zakresie gospodarowania majątkiem drogowym i  w konsekwencji -odpowiedzialność za ten majątek.
ad.10
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 14:58:03
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij