Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XLII/09 z dn.10.11.2009r

Protokół Nr XLII/09
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 10 listopada 2009 r.
w Sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie ul. Rynek 10
w godzinach od 14.00 do 14.15

W sesji udział wzięło 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.
Nieobecny Radny Tadeusz Szymański i Krzysztof Laskowski.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
4. Zakończenie.
oraz zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród Radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał proponowany porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w uchwale przesuwa się środki z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 120tys.zł z tytułu zakupu samochodu dla ZS w Bielicach. Zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mogilno z przeznaczeniem zakupu nowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz naprawę samochodu na potrzeby KPPSP. Uzyskano 440 zł z tytułu sprzedaży pieca w ZS w Mogilnie. Zwiększono kwotę na bieżąca działalność DPS na mocy decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego oraz 14.210 zł to pieniądze dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dokonano również aktualizacji środków PFOŚiGW zmniejszając o kwotę na zakup zestawu do utrzymania zieleni na drogach powiatowych.


Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poinformował, że przed chwilą pojawiła się konieczność podjęcia jeszcze jednej uchwały w sprawie zasięgnięcia zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2009r.
Przewodniczący odczytał treść uchwały.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że podjęcie uchwały związane jest ze zmianą terminu wykonania zadania polegającego na wymianie dachu, termomodernizacji, elewacji wymianie okien i drzwi w DPS Siemionki. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o środki, które zostały nam przyznane na to zadanie, podpisaliśmy umowę, dlatego zaistniała konieczność podjęcia uchwały.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra poinformowała, że decyzja u Marszałka musi być do 23 listopada br.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zapytał czy są jakieś uwagi?

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia zobowiązania dotyczącego zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2009r.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


ad.4
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.14.15

Przewodniczący Rady Powiatu

Wiesław Gałązka

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-04-28 07:45:22
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-04-28 07:52:10
Ostatnia zmiana:2010-04-28 07:52:58
Ilość wyświetleń:201

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij