Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 51/04

Protokół Nr 51/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  dnia  27 stycznia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja dot. poboru.
4. Wnioski dot. warunków zabudowy.
5. Uchwała zarządu w sprawie godzin pracy aptek.
6. Różne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
8. Zakończenie
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
Ad.3
R.Barszczewski przedstawił zebranym informację o poborze. Komisja poborowa będzie pracować w Klubie Sportowym "Pogoń" od 8 - 15.00  w dniach od 3 lutego do 4 marca. Trwający 23 dni pobór obejmie poborowych z czterech gmin wchodzących w skład powiatu. Z gminy Mogilno przekoduje się 253 poborowych, Strzelno 131, Dąbrowa -36, Jeziora Wielkie 60, razem to będzie 510 osób. Przedstawił również wydatki związane z poborem,  skład komisji lekarskich oraz lekarzy specjalistów do których można kierować poborowych  w wyjątkowych sytuacjach.
Zarząd zgodził się na współprace z lokalną prasą, która poda informacje w trakcie trwania poboru.
Ad.4
Naczelnik wydziału ochrony środowiska A.Stachowiak przedstawił wnioski dot.  warunków zabudowy:
1) budowa  budynku gospodarczego na maszyny rolnicze oraz magazynu płodów rolnych, stanowiących uzupełnienie zabudowy w istniejącej zagrodzie siedliskowej na działce nr 10 w m.Kijewice gm.Strzelno
2) rozbudowa świetlicy miejskiej na działce nr 77/12 w m. Mirosławice gm.Strzelno,
wszystkie wnioski  nie wymagają uzgodnienia  z zarządem powiatu  z uwagi na to, że  zamierzona inwestycja nie należy  do inwestycji  celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Ad.5
Wicestarosta P.Zowczak przypomniał, że odbyły się zebrania z przedstawicielami aptek w sprawie ustalenia godzin pracy. Burmistrzowie  w swojej opinii domagają się całodobowych dyżurów aptek, na co nie zgadzają się wszystkie apteki. Na podstawie wcześniejszych ustaleń z zarządem Wicestarosta przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego wraz z dyżurami nocnymi.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie  uchwałę nr 105/04.
ad.6
Sekretarz przedstawił zebranym pismo  PKP S.A.  w Gdańsku informujące o zamiarze likwidacji linii Inowrocław Rąbinek - Mogilno, że względów brak środków na  pokrycie kosztów udostępnienia infrastruktury kolejowej. PKP S.A. poinformował, iż postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane  jeżeli samorząd zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów, zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub odcinka  w celu jej dalszej eksploatacji lub przystąpi do spółki przewozów regionalnych.
Starosta zaproponował aby wystąpić  do PKP S.A.  z  zapytaniem  o zasady przejęcia linii kolejowej.
Naczelnik A.Konieczka przedstawił wzór ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SOSW w Szerzawach. Konkurs odbyłby by się 21 kwietnia, ale wcześniej należało by  powiadomić komisję konkursową i koło 16 marca  ogłoszenie wydrukować  w  prasie. Powinno ukazać się w  dwóch gazetach o zasięgu regionalnym i lokalnym. Wzór ogłoszenia został przygotowany na podstawie rozporządzenia MEN.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
Starosta poinformowała zarząd, że nie jest wydawany już Powiatowy Informator Samorządowy. W związku  z powyższym istnieje możliwość współpracy z lokalną prasą, która odpłatnie zamieszczałaby informacje, które ukazywały się w Powiatowym Informatorze Samorządowym. Starosta przedstawił zebranym cennik tygodnika lokalnego "Pałuki" zaznaczając jednocześnie, że ceny są jeszcze do negocjacji.
ad.7
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.8
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 14:55:40
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:59
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:59
Ilość wyświetleń:1086

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij