Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 50/04

Protokół Nr 50/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  dnia  15 stycznia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz projektu Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
4. Uchwała Zarządu Powiatu  w sprawie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004.
5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  wyrażenia zgody na częściowy zwrot kosztów zakupu okien do mieszkania służbowego w Strzelnie ul. Kościuszki 15.m.1
6. Uchwała zarządu Powiatu w sprawie określenia wysokości środków finansowych  na dodatki motywacyjne dla  nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
7. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie  ustalenia godzin pracy i dyżurów nocnych dla aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Mogileńskiego.
8. Uchwała Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w  regulaminie określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości  i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych  przez Starostwo Mogileńskie.
9. Różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
11. Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia przetargu na  wynajem lokali.
12. Zakończenie
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia
ad.3
Naczelnik wydziału ochrony środowiska A.Stachowiak informował wcześniej zarząd o Powiatowym Programie Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.  
Został zrealizowany  harmonogram prac nad programem zgodnie z §2 , który mówi, że 14 grudnia  program powinien być opracowany, obyły się też konsultacje społeczne, które polegały na  zniwelowaniu błędów edytorskich. Materiały dostarczono do wykonawcy i w  ciągu 10 dni  projekty powinny być gotowe. Marszałek jednak zwrócił uwagę , że  projekty powinny być  przyjęte  uchwałą Zarządu Powiatu.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie  uchwałę nr 99/04.
Ad.7
Wicestarosta P.Zowczak poinformował o zebraniach, które odbyły się z  przedstawicielami aptek. Niektórzy z  nich upierają się aby nie było dyżurów  całodobowych. Przedstawiciele proponowali też  nieodpłatne przekazanie leków pogotowiu ratunkowemu ale niestety nie jest to możliwe od strony prawnej. Opinie burmistrzów i wójtów popierają  dyżury całodobowe. Wicestarosta zaproponował aby godziny pozostał jak dotychczas.
Zarząd zdecydował przyjąć poprawiona uchwałę na kolejnym zarządzie (z ustaleniem  całodobowych dyżurów).
Ad. 6
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę w  sprawie  określenia wysokości środków finansowych  na dodatki motywacyjne dla  nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie  uchwałę nr 100/04.
Ad.4
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę w sprawie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004. Propozycje  zostały ustalone  z  dyrektorami  a załączniki do uchwały przedstawiają  jak  to wygląda  w  poszczególnych  placówkach godzinowo.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie  uchwałę nr 101/04.
Ad.5
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na częściowy zwrot kosztów zakupu okien do mieszkania służbowego w Strzelnie ul. Kościuszki 15.m.1. Sprawa ta była  omawiana  na poprzednim zarządzie, naczelnik przygotował w  związku z tym propozycje. Najemcy zostanie  zwrócone 739,20zł. poprzez  zwolnienie przez  okres 12 miesięcy z  czynszu.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie  uchwałę nr 102/04.
Ad.8
Naczelnik wydziału oświaty A.Konieczka przedstawił uchwałę na Radę Powiatu w Mogilnie  w sprawie  zmian w  regulaminie określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości  i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych  przez Starostwo Mogileńskie. Regulamin zostanie zaopiniowany przez związki zawodowe, pisma  są  już przygotowane aby ok.15 lutego były  już odpowiedzi.
Ad.9
Sekretarz w imieniu Przewodniczącego Rady poinformował  o zamiarze zmiany uchwały  dot. diet dla  radnych. Proponuje się  aby  w  uchwale  były  określone konkretne stawki. Ponieważ stawka  bazowa prawdopodobnie będzie  wyższa, propozycja  idzie  w  stronę oszczędności w  budżecie.
ad.10
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.11
M.Szwarckopf z  wydziału geodezji  przedstawiła  uchwały w  sprawie ogłoszenia  przetargu na czynsz za najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Uchwała  pierwsza  dot. pomieszczeń  na  ul Konopnickiej 20 , które są  zbędne Zarządowi Dróg Powiatowych ( pomieszczenia po PRD). W kolejnej uchwale  do oddania  w najem przeznaczono 3 lokale na ul. Sądowej 21a w Mogilnie.  Jako cenę wywoławczą za 1m2  powierzchni użytkowej do przetargu bierze się 5zł +22% VAT.
Zarząd jednogłośnie podjął w  powyższym temacie  uchwały nr 103/04 i 1004/04.
M.Szwarckopf poinformowała zebranych, że do ZDP wpłynął wniosek pana Filipiaka, który mieszka  w budynku ZDP  i prosi o powiększenie metrażu mieszkania.
ad.12
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 14:54:05
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:59
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:59
Ilość wyświetleń:1756

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij