Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 71/04

Protokół Nr 71/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego  13 lipca 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 3 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław Zowczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka -Padniewko w km 6+210-8+493, w trybie przetargu nieograniczonego.
5. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
6. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004-2006 oraz kosztów promocji.
7. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego.
8. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.4
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka -Padniewko w km 6+210-8+493, w trybie przetargu nieograniczonego.
Członek zarządu J.Gwiazda zapytał kto zaproponował taki skład komisji.
Wicestarosta wyjaśnił, że starosta podał swoich kandydatów i dyrektor ZDP swoich kandydatów.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr153/04.
ad.5
Za-ca głównego księgowego M.Krygier przedstawiła uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. Wyjaśniła, że zwiększenia dotyczą zmiany programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego  w zakresie  planowanych kosztów robot ( uwzględnienie 22% stawki VAT).
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt pod obrady rady.
ad.6
Wicestarosta przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004-2006 oraz kosztów promocji.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt pod obrady rady.
Ad.7
Wicestarosta przedstawił uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt pod obrady rady.
ad.8
Wicestarosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Postawieniu na bloczkach betonowych 6 domków drewnianych z przeznaczeniem na rozwój agroturystyki, jako uzupełnienie zabudowy w istniejącym siedlisku rolniczym na działce o nr ewid. 10/1 w miejscowości Ostrowo, gmina Strzelno,
- Podziale nieruchomości - działki nr 289/16 oraz budowie budynku mieszkalnego i garażu na wydzielonej działce w Strzelnie,
- Rozbiórce budynku garażowego  oraz rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid.498 w Strzelnie przy ul. Inowrocławskiej,
- Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce  o nr ewid. 104/9  w miejscowości Bożejewice, gmina Strzelno,
- Rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 259/21 w Strzelnie przy ul.Topolowej.
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Zarząd postanowił jednogłośnie również do pierwszego wniosku dot. postawienia drewnianych domków przesłać pismo do burmistrza Strzelna  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji  o warunkach zabudowy. Inwestycja  polegająca na postawieniu drewnianych domków z przeznaczeniem na rozwój agroturystyki została zaopiniowana pozytywnie, jednakże treść orzeczenia w/w decyzji jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, gdyż nie dopuszczalne jest budowanie domków  w ramach rozwoju agroturystyki, jak również  budowa w/w domków nie może stanowić uzupełnienia siedliska rolniczego. Na etapie wystąpienia przez inwestora  z wnioskiem o pozwolenie na budowę organ rozpatrujący wniosek będzie zobowiązany wystąpić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o orzeczenie legalności decyzji o warunkach zabudowy. W trosce o dobro inwestora organ rozpatrujący sprawę winien wydać decyzję zgodną pod względem prawnym.
ad.9
Wicestarosta przedstawił wniosek zarządu powiatu skierowany do Przewodniczącego Rady Powiatu  w sprawie zwołana nadzwyczajnej sesji, na której zostały by podjęte w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zapytał czy wcześniej nie było można przewidzieć takiej sytuacji i perturbacji związanych z VAT-em. Nie chodzi o to, że radni nie chcą pracować, ale umawiano się wcześniej, że jest przerwa wakacyjna i w tej chwili  radni mogą być nieuchwytni -jest to nie całkiem w porządku. Jednak trzeba sesję zwołać ponieważ jest to w interesie powiatu.
Członek zarządu J.Gwiazda  stwierdził, że wcześniej było wiadomo o zmianie stawek VAT i dotyczyło to wszystkich wniosków rozpatrywanych po 1 maju, należało taką sytuację przewidzieć wcześniej.
Wicestarosta  nie jest pewien czy w chwili przyjmowania uchwały zatwierdzającej Program Lokalnego Rozwoju Powiatu Mogileńskiego było wiadomo na 100% o zmianie stawek VAT, jednak źle się stało, że nie zostało to przewidziane i zrobione na ostatniej sesji.
Zarząd jednogłośnie zgodził się na podpisanie wniosku.
ad.10
Na tym posiedzenie wyczerpano. Wicestarosta P.Zowczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 13:09:36
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 13:11:50
Ostatnia zmiana:2004-08-10 15:19:23
Ilość wyświetleń:1005

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij