Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

170/09 z dn. 21.10.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 170 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  21 października 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.
4. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
11. Sprawy różne
12. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Protokół  spisała  Anita Barczak.


ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad. 3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie Piotr Ficer przedstawił informację o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

 

ad. 5
Główna księgowa PCPR Gabriela Stachowiak przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 6
Stefan Łukomski p.o. Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 7
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 9
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 391/09.

ad. 10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 11
Członek Zarządu Jacek Kraśny zabrał głos w sprawie artykułu pt. „Starostwo Powiatowe wstydzi się niepełnosprawnych”. Stwierdził jednoznacznie, ze nie jest to prawda i należy złożyć w gazecie „Tydzień” stosowne sprostowanie.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg na modernizację pomieszczeń szpitala w Strzelnie. Złożono sześć ofert niestety tylko dwie były poprawne a tylko jedna była w granicach środków, które założyliśmy na to zadanie. Po jej sprawdzeniu okazało się, ze nie zawierała wszystkich prac założonych w specyfikacji. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i konieczne jest ogłoszenie nowego. Jednakże procedura przetargowa trwa długo i niestety pojawia się kłopot wykorzystania środków w bieżącym roku. Dyrektor zwrócił się do zarządu z prośbą o przesunięcie ich na lata późniejsze. Ponadto poinformował o przeprowadzonej w zakładzie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w kwestii dokonywanych przez SPZOZ potrąceń na kasę zapomogowo pożyczkową, o co zwróciły się związki.
Dnia 30 października br. będą przesunięcia personalne, nowym Dyrektorem ds. Ekonomicznych za Dyrektora Romana Olejniczaka będzie Pani Barbara Buzała, a w miejsce Pani Buzały zostanie przesunięta pracownica z jej wydziału.
Rozpoczęto prace remontowo –adaptacyjne celem przygotowania pomieszczeń pod potrzeby rehabilitacji w Strzelnie.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił analizę budżetu oświaty na rok 2010r., zgodnie z załącznikiem.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej zadania biblioteki powiatowej informujące o planowanych na rok 2010 przedsięwzięciach.

ad. 12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 15:12:31
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:12:32
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:13:16
Ilość wyświetleń:379

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij