Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

168/09 z dn.14.10.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 168 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  14 października 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie oddania w najem w drodze przetargowej pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie, przy ul. Kościuszki 15.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargowej części nieruchomości, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego"
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch samochodów osobowych do nauki jazdy marki FIAT UNO będących na wyposażeniu Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
10. Przedstawienie informacji o standaryzacji DPS Siemionki.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie zamówień publicznych udzielanych w związku z realizacją projektu pt: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt adaptacji pomieszczeń internatu Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Mogilnie w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
14. Sprawy różne
15. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół  spisała  Anita Barczak.


ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad. 3
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Powołano Komisję Przetargową w składzie Jarosław Zwiernik- przewodniczący, Magdalena Szwarckopf- członek, Agnieszka Cieślewicz- członek, Joanna Caspari-Filipiak – członek.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 383/09.

ad. 4
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie oddania w najem w drodze przetargowej pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie, przy ul. Kościuszki 15.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 384/09.

ad. 5
Magdalena Szwarckopf Inspektor ds. nieruchomości przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargowej części nieruchomości, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno. Do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na umiejscowienie kontenerowej apteki otwartej  niezwiązanej na trwale z gruntem przeznaczona została część gruntu w miejscowości Markowice.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 385/09.

ad. 6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił zebranym wniosek Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego". Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, póz. 427, ze zmianami), reprezentantem partnera Fundacji może być tylko jedna osoba, a podmiot wyznaczający nie może wskazywać organu w skład którego ma wejść reprezentant. W związku z tym, że w/w uchwała zwiera upoważnienie Zarządu Powiatu do wyznaczania osób reprezentujących Powiat Mogileński do poszczególnych organów w par.3, należy dostosować jej zapisy do ww. przepisów.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch samochodów osobowych do nauki jazdy marki FIAT UNO będących na wyposażeniu Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Dyrektor ZS w Bielicach zwrócił z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie dwóch samochodów osobowych marki Fiat Uno do nauki jazdy, które w chwili obecnej są wyeksploatowane i nie odpowiadają wymaganiom prowadzenia nauki jazdy. Przedstawił również przeprowadzone przez rzeczoznawcę badanie stanu technicznego pojazdów.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 386/09.

 

ad. 8
Zarząd Powiatu podjął sześc decyzji  kierujących   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 9
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 387/09.

ad. 10
Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński przedstawił informację o standaryzacji DPS Siemionki oraz plan uroczystości otwarcia nowego pawilonu, które odbędą się 16 października 2009r.
Zarząd skierował powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 11
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówień publicznych udzielanych w związku z realizacją projektu pt: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 388/09.

ad. 12
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt adaptacji pomieszczeń internatu Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 389/09.

ad. 13
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu  w  sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 390/09.

ad. 14
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła wstępne informacje przedłożonych przez jednostki organizacyjne planów do projektu budżetu na 2010r.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo Polskiego Towarzystwa  Turystyczno –Krajoznawcze  Oddział Kujaw Zagoplańskich   w  Strzelnie w sprawie wsparcia finansowego oraz materialnego. Zarząd Powiatu w Mogilnie stwierdził, że w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2009 rok nie przewiduje środków na finansowanie wydawnictw statutowych promujących i reklamujących Ośrodek Wypoczynkowy w Przyjezierzu czy zakup materiałów na bieżące remonty. Jednakże po przeprowadzonej inwentaryzacji zbędnych przedmiotów nietrwałych takich jak krzesła, stoły, łóżka zostaną one przekazane stosownym protokołem.
Zarząd zapoznał się również z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli w ZS Mogilno.

ad. 15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 15:11:08
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:11:31
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:11:46
Ilość wyświetleń:525

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij