Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

160/09 z dn.28.09.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 160 /09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  28 sierpnia 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław  Zowczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Wniosek  Zarządu  o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji.
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
5. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  dotyczą przeprowadzenia  remontu  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  w  budżecie  powiatu  na  2009r.
6. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  w  zakresie  wydatków  bieżących   przekraczających  rok  budżetowy.
7. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciąganie  zobowiązań  w  zakresie  wydatków  bieżących   przekraczających  rok  budżetowy.
8. Opiniowanie  projektu uchwały   w  sprawie  aktualizacji  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  Powiatu   Mogileńskiego.
9. Opiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
10. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Opiniowanie  wniosku  Dyrektora  Zespołu  Placówek  Specjalnych  w  sprawie  powierzenia  stanowisk.
12. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
13. Sprawy  różne.
14. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  przedstawił  wniosek  Zarządu  o  zwołanie  nadzwyczajnej  sesji  na  dzień  4  września  2009r. na  godzinę  14.00,  która  to  będzie  dotyczyła  wyłącznie   podjęcia  uchwał  związanych  ze  zmianami  w  budżecie.
Zarząd   przyjął   wniosek  jednogłośnie  i   przekazał   Przewodniczącemu  Rady  Powiatu.

ad.4
Wicestarosta  poprosił   Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu    uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu   Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
Następnie  Wicestarosta   projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 373/09.

ad.5
Zarząd  omówił możliwość   wspólnych  inwestycji  drogowych  z  przedstawicielami  Gminy  Strzelno  Burmistrzem  Ewarystem  Matczakiem  i  Sekretarzem  Andrzejem  Konieczką  oraz  Dyrektorem  ZDP Piotrem Ficerem  i  Wicedyrektorem Tomaszem  Werbińskim.  Projekt  dotyczyłby  drogi  Ostrowo  -  Orchowo  i  ul. Topolowej  w  Strzelnie.
Zarząd  i  Gmina  zdeklarowały  się  przeznaczyć  po  30  tys. na  wspólny  projekt na  zasadzie  pomocy  finansowej.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  dotyczą przeprowadzenia  remontu  o  wartości  przekraczającej  granicę  ustaloną  w  budżecie  powiatu  na  2009r.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 6
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  zobowiązań  w  zakresie  wydatków  bieżących   przekraczających  rok  budżetowy,  jednocześnie   dodała, że  projekt  dotyczy  „Remontu  wiaduktu  nad  linią  kolejową  w  miejscowości  Stawiska  w  ciągu  drogi  nr 2417  Mogilno”.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.7
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciąganie  zobowiązań  w  zakresie  wydatków  bieżących   przekraczających  rok  budżetowy,  dotyczy planowanych  świadczeń  w  zakresie  zimowego  utrzymania  dróg.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.8
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie   aktualizacji  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  Powiatu  Mogileńskiego.
Następnie  Wicestarosta   projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 374/09.

 

 

ad.9
Skarbnik  Karina  Kostyra    przedstawiła projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.10
Zarząd Powiatu podjął 8 decyzji  kierujących   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.11
Zarząd  zaakceptował  wniosek  Dyrektora   Zespołu  Placówek  Specjalnych w  Szerzawach  Mirosława  Gutowskiego  w  sprawie  powierzenia  stanowisk na  kolejne  lata  dotychczasowym   wicedyrektorom, wicedyrektor  ds. pedagogicznych  pani   Iwonie  Barczak – Dudziak, ds.  wychowawczych  panu  Markowi    Modrzejewskiemu    i  kierownik   internatu   pani  Halinie  Kosmowskiej.
ad.12
W  sprawach   różnych  -  Zarząd  postanowił  przeznaczyć   50 tys.   z  wnioskowanych  100  tys.   przez    Dyrektora  SP ZOZ  na  zakup  agregatu  prądotwórczego  i  montaż.
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  przedstawił  problem,  który dotyczy   braku   zjazdu  z  drogi  Nr 15  w  Markowicach. Zarząd  wystosował  sprzeciw  takiemu  rozwiązaniu  przez  GDDKiA  Oddział  w  Bydgoszczy.

ad. 13
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.
ad. 14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Przemysław  Zowczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 15:05:21
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:05:27
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:06:05
Ilość wyświetleń:328

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij