Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

159/09 z dn.19.08.2009r.

                                                   PROTOKÓŁ Nr 159 /09
                     Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                              odbytego  19 sierpnia 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  określenia  ilości  etatów  kalkulacyjnych  dla  pracowników  administracyjno – obsługowych  w  placówkach  oświatowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński .
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  ustalenia  miesięcznych  kwot  przeznaczonych  na  pensje  zasadnicze  i  dodatki  funkcyjne  dla  pracowników  administracyjno -  obsługowych  w  placówkach  oświatowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
5. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zatwierdzenia  arkuszy  organizacji  szkół  i  placówek  , dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński, na  rok  szkolny  2009/1010.
6. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  określenia  podstawowych   wskaźników  przyjmowanych  do  opracowania  projektu  budżetu  powiatu  na  2010 r. , zasad, trybu  i  terminu  opracowania  materiałów  do  projektu  budżetu  oraz  wzoru  materiałów  planistycznych.
7. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  przedstawienia  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  oraz  planu  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  I półrocze  2009roku.
8.  Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
9. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zatwierdzenia  stawek  za  dostarczone  ciepło  przez   Powiat  Mogileński  lub  jego  jednostki  organizacyjne.
10. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Zarząd  Powiatu   w  Mogilnie  środka  trwałego, tj. urządzenia    kuchennego.
11. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Zarząd  Powiatu   w  Mogilnie  środka  trwałego, tj. urządzeń    kuchennych.
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
14. Sprawy  różne.
15. Zakończenie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Przewodniczący  Zarządu poprosił   Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzeja  Konieczkę   o   przedstawienie   projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie określenia  ilości  etatów  kalkulacyjnych  dla  pracowników  administracyjno – obsługowych  w  placówkach  oświatowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński ,  jednocześnie  Naczelnik  dodał,  że  zwiększyła  się  ilość  dzieci   w  Szerzawach  i  Bielicach, dlatego   zwiększy się  ilość  etatów.
Następnie  Przewodniczący projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 364/09.

ad.4
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  miesięcznych  kwot  przeznaczonych  na  pensje  zasadnicze  i  dodatki  funkcyjne  dla  pracowników  administracyjno -  obsługowych  w  placówkach  oświatowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
Przewodniczący projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 365/09.

ad.5
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  arkuszy  organizacji  szkół  i  placówek  , dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński, na  rok  szkolny  2009/1010.
Przewodniczący projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. Wicestarosta  Przemysław Zowczak  nie  brał udziału  w  głosowaniu.
Zarząd  przyjął Uchwałę Nr 366/09.

ad.6
Skarbnik Powiatu   Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie określenia  podstawowych   wskaźników  przyjmowanych  do  opracowania  projektu  budżetu  powiatu  na  2010 r. , zasad, trybu  i  terminu  opracowania  materiałów  do  projektu  budżetu  oraz  wzoru  materiałów  planistycznych.
Następnie  Przewodniczący projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 367/09.

ad.7
Skarbnik Powiatu   Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w 
Mogilnie  w  sprawie  przedstawienia  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  oraz  planu  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  I półrocze  2009roku, jednocześnie  dodała  ,że  w  stosunku  do  analogicznego   okresu  z   2008r. dochody  wykonano  o  0,88%  niższe,   natomiast  wydatki  o  4,08 % wyższe.
Przewodniczący projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  Uchwałę Nr 368/09.

 

ad.8
Skarbnik   Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
Przewodniczący projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  Uchwałę Nr 369/09.

ad.9
Starosta  Tomasz Barczak przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w    sprawie  zatwierdzenia  stawek  za  dostarczone  ciepło  przez   Powiat  Mogileński  lub  jego  jednostki  organizacyjne, następnie  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  Uchwałę Nr 370/09.

ad.10
Starosta   przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w    sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Zarząd  Powiatu   w  Mogilnie  środka  trwałego, tj. urządzenia   kuchennego, jednocześnie  dodał  że     Ochotnicze  Straże  Pożarne   wystąpiły   o  przekazanie   urządzeń, które   pochodzą   ze  zlikwidowanej  stołówki   po byłym internacie  i   pomimo amortyzacji  mogą  jeszcze  być  wykorzystane  przy  organizacji  festynów, czy  innych  imprez  wiejskich, a  są  to  taborety    gazowe  i  patelnia  elektryczna ,  następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  Uchwałę Nr 371/09.

ad. 11
Starosta   przedstawił   kolejny   projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w    sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Zarząd  Powiatu   w  Mogilnie  środka  trwałego, tj.  urządzenia  kuchennego,  następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  Uchwałę Nr 372/09

ad.12
Zarząd Powiatu podjął dwie  decyzje  kierujące  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.13
Zarząd  przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad.14 
W  sprawach  różnych  Zarząd    spotkał  się  z  pełnomocnikiem  firmy  „FFP”   sp. z o. o. w  Mogilnie     w  celu    rozważenia  propozycji  zamiany  działek i nieruchomości,  które  dotyczyłyby  byłego    budynku  Banku  Gdańskiego   i  budynku  przy  ul. Ogrodowej. Zarząd    zdecydował, że nie  będzie   rozważał  żadnych  propozycji    przed  wyceną  obu  nieruchomości    przez  rzeczoznawcę.
Członek  Zarządu  Jacek  Kraśny  zaproponował, aby  uroczystość  otwarcia   sali  gimnastycznej  przy  ZS w  Mogilnie , nie  miała  charakteru  czysto  galowego, a  miała  charakter   sportowy.
ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu Tomasz  Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-11-02 15:04:35
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-11-02 15:04:27
Ostatnia zmiana:2009-11-02 15:05:19
Ilość wyświetleń:524

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij