Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

155/09 z dn.27.07.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 155/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 27 lipca 2009r
.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2009r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XV/86/09 z dnia 25 stycznia 2008r. dotyczącej podjęcia w 2008r. realizacji inwestycji pod nazwą „Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2” w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu.
8. Przedstawienie projektu rezolucji w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Golubsko –Dobrzyńskiego dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowych.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 358/09.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego.
Z wnioskiem w sprawie wynajmu lokalu przy ul.Ogrodowej wystąpiły Karolina i Żaneta Kurzydłowskie. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 6 miesięcy. 
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 359/09.

ad.5
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XV/86/09 z dnia 25 stycznia 2008r. dotyczącej podjęcia w 2008r. realizacji inwestycji pod nazwą „Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2” w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

 

ad.6
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd 3 głosami za postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu (nieobecny Wicestarosta).

ad.7
Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu. Starosta Dąbrowski wystąpił z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w związku z spustoszeniem dokonanym przez burze i wodę uwolnioną ze zbiornika retencyjnego i zalania gmin.
Członek Zarządu Jacek Kraśny zaproponował, aby przekazać 10tys.zł.
Zarząd postanowił zaproponować 8 tys.zł. w projekcie uchwały na pomoc dla Powiatu Dąbrowskiego.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt rezolucji w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Golubsko –Dobrzyńskiego dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowych.
Zarząd postanowił przesłać rezolucję pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Zarząd Powiatu zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.), wnioskował do Przewodniczącego rady Powiatu w Mogilnie o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie dnia 30 lipca br. o godz.10.30  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XV/86/09 z dnia 25 stycznia 2008r. dotyczącej podjęcia w 2008r. realizacji inwestycji pod nazwą „Dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2” w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu.
8. Podjęcie rezolucji w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Golubsko –Dobrzyńskiego dotyczącego planów likwidacji prokuratur rejonowych.
9. Wolne głosy i sprawy różne.
10. Zakończenie.


Zastępca Naczelnika Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik poinformowała, ze z dniem 31 lipca br. Dyrektor PUP w Mogilnie odchodzi na emeryturę w związku z powyższym zaistniała konieczność powołania nowego dyrektora i ogłoszenie konkursu. Istnieje możliwość zwiększenia obowiązków zastępcy dyrektora na czas trwania konkursu.
Zarząd zlecił wyjaśnienie sprawy od strony prawnej adwokatowi oraz przygotowania do głoszenia konkursu na dyrektora.

Członek zarządu Jacek Kraśny zapytał Starostę, kiedy na posiedzeniu zarządu będzie omawiana kwestia Zakładów Aktywizacji Zawodowej?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zobowiązał się poruszyć sprawę na jednym z zarządów na przełomie sierpnia i września.

Członek zarządu Jacek Kraśny zaproponował, aby na to posiedzenie zaprosić również przewodniczącego przedmiotowej komisji Rady Powiatu. Z polecenia Starosty członek zarządu zajął się sprawą filmu promującego powiat. Poinformował, ze na jednym z kolejnych zarządów zostanie przedstawiona szczegółowa prezentacja.

ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-09-16 10:34:51
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-09-16 10:36:06
Ostatnia zmiana:2009-09-16 10:36:54
Ilość wyświetleń:571

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij