Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr40/09

                                                          PROTOKÓŁ  Nr 40/09

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 

                                    RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                           z  dnia  21  maja   2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.     Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2008 i  I kwartał  br.

5.     Omówienie   projektu  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

6.     Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

7.     Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

8.     Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/17/99 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

9.    Omówienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

10.   Omówienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

11.   Omówienie projektu  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

12.   Omówienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

13.   Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

14.   Omówienie projektu    uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.

15.   Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, przy ulicy Gimnazjalnej 7.

16.   Omówienie projektu stanowiska w sprawie zwolnienia z pracy Radnego Krzysztofa   

        Gołaszewskiego bez uprzedniej zgody Rady Powiatu w Mogilnie.

17.    Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący Mirosław  Leszczyński  poprosił   Główną  Księgową  SP ZOZ  Agnieszkę  Matecką  o  przedstawienie  sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2008 i  I kwartał  br.

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  poinformowała ,  że    wynik  finansowy  jest  dodatni,

ponieważ  spłynęły    środki  finansowe  z  NFZ   za    nadwykonania .

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,  dlaczego  największe  straty    w  ZOL  i  oddziale

chirurgicznym ?

Dyrektor  Jerzy  Kriger   odpowiedział,  że  wcześniej  już  mówiliśmy  że  oddziały,  które  wykonują 

zabiegi  będą  deficytowe,  że  ilość  punktu nie   jest  proporcjonalna do liczby  mieszkańców,  a

oddział  chirurgiczny  tzw.  chirurgia  miękka ,  gdzie  wykonuje  się  takie  zabiegi  jak  wyrostki,

woreczki  żółciowe, przepukliny, itp. . Natomiast  jeśli ,  chodzi  o  ZOL  to   postanowiliśmy  ciąć   w 

najbliższym  czasie  koszty  i  tak   wprowadzimy  dyżur  lekarza  w  porze  nocnej  z  oddziału 

wewnętrznego, zmniejszymy  ilość  ekipy sprzątającej,  może  nawet  zmniejszymy  ilość  łóżek 

ponieważ  koszty utrzymania   zakładu     duże.

 

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

 

Dyrektor Jerzy  Kriger  poinformował,  że  opinia   z  badania   bilansu    jest  pozytywna, przedwczoraj przekazaliśmy       pani  Skarbnik,  będzie  do  wglądu  w  biurze  Rady.

ad.11

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne

zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały    w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego.

Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały    w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu

Długoterminowego. Komisja nie  wniosła  uwag.

 

 

ad.7

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki

długoterminowej. Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/17/99 Rady Powiatu

w Mogilnie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Mogilnie.  Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu

Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach

oraz   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Komisja    wniosła  uwagi  dotyczące 

powoływania  z- cy   dyrektora  i  pieczęci  w  DPS  oraz  określenia   wydziałów  w  PUP   a  następnie    

przesłała  pod    obrady   Rady   Powiatu.

 

ad. 13

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat

Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu. Komisja nie  wniosła  uwag.  

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński. Komisja  nie  wniosła  uwag  do  zgłoszonych  poprawek  przez  Komisję  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  i  przesłała  pod  obrady  Rady Powiatu.  

 

ad.15

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości wchodzącej w skład zasobu

nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie, przy ulicy Gimnazjalnej 7.

 

Członek  Komisji   Krzysztof  Szarzyński   poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna nie  wyraziła  zgody na  

wynajem   pomieszczeń.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  na  Komisji  Rewizyjnej  zaproponował  zdjęcie  z 

porządku  obrad  sesji  i  ponowił  swój  wniosek.

 

Członek   Komisji  Jacek    Krasny omówił  spotkanie  Zarządu oraz   Komisji  Edukacji, Kultury  i 

Zdrowia    z  Towarzystwami  społecznymi.

 

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Jerzego  Szczotki,  kto jest  za 

zdjęciem  z  porządku obrad  XXXIV sesji?

Za   głosowało  3  członków  Komisji,

Wstrzymało  się  4  członków  Komisji,

Przeciw  0

Wniosek  Jerzego Szczotki  został  odrzucony .

 

ad. 16

Przewodniczący  przedstawił   stanowisko    w sprawie zwolnienia z pracy Radnego Krzysztofa     

Gołaszewskiego bez uprzedniej zgody Rady Powiatu w Mogilnie. 

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka    poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna   przegłosowała  poprawkę  

do  projektu  stanowiska   i  dopisała  po  ostatnim  słowie    Rada  Powiatu  w  Mogilnie  nie  wyraża 

zgody  na  rozwiązanie    umowy  o  pracę   z  radnym  Krzysztofem  Gołaszewskim”

Następnie   Przewodniczący   poddał   pod   głosowanie  projekt  stanowiska  z  poprawką.

Za  głosowało    6  członków  Komisji

Wstrzymał  się  1  członek Komisji  ( K. Gołaszewski)

ad.17

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                Przewodniczący  Komisji   

 

                                                                                                  Mirosław   Leszczyński

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-08 13:42:44
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-08 13:44:17
Ostatnia zmiana:2009-07-08 13:44:39
Ilość wyświetleń:363
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij