Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 36/09

                                          PROTOKÓŁ  Nr 36/09

                 Z   POSIEDZENIA   KOMISJI    GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                  RADY  POWIATU   MOGILNIE

                                  w  dniu  26  lutego  2008 r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński. W  posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego   posiedzenia.

4.       Przedstawienie sprawozdania finansowo– ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały      

2008r.

5.   Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem

      podpisanych kontraktów na 2009r.

6.   Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

7.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008r.

       oraz   informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008 r.

8.    Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych

      Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

9.   Opiniowanie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

10. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

12. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich  

       przeznaczenia   i wskazania jednostek,  które utworzą rachunek dochodów własnych.

13.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

       udzielanych przez  Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009.

14.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie określenia zadań a których realizację przeznacza się  

       środki z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

15.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie

      „Kadry oświaty podwyższają  swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu

       oświaty  z terenu Powiatu  Mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach Programu

       Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu

       oświaty”.

16.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie,   

       restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

17. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił  o  omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

 

Referent  Joanna  Filipiak -  Caspari   przedstawiła  założenia  kierunków  promocji  Powiatu   na  2009r.

 

Członek  Jerzy  Szczotka  zapytał, czy  mamy  podpisane  umowy  z  organizatorami  „Magazyn  Zbożowy  GS”?

 

Referent  Joanna  Filipiak  - Caspari   odpowiedziała,  że  dotychczas  były  to  słowne  porozumienia, ale  jeżeli  mają  być  pisemne  to  będą.

 

Członek  Krzysztof Laskowski  zapytał,  która  z  tych  imprez  jest  najdroższa?

 

Referent  Joanna  Filipiak  - Caspari,  odpowiedziała  że  stoły  świąteczne   i  beczka  śmiechu.

 

ad. 4

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie finansowo– ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały     2008r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Przewodniczący  przedstawił  informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem   podpisanych kontraktów na 2009r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008r. oraz   informację o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008 r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.8

Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie  z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków

finansowych   Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Skarbnik   Karina  Kostyra   przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Przewodniczący  Komisji  zapytał, czy  w  budżecie  będą  zmiany  spowodowane  kryzysem w  kraju?

Skarbnik  Karina Kostyra  powiedziała,  że  na  dziś   nie  ulega  zmianie ,  jaki  będzie  udział w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  tego  nikt  nie  wie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

 

 

 

ad.10

Następnie Skarbnik   Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.11

Kolejny   projekt uchwały   Skarbnik  przedstawiła  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.12

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła     projekt   uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia   i   wskazania jednostek,  które utworzą rachunek dochodów własnych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.13

Następnie   przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń     udzielanych przez  Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.14

Przewodniczący   przedstawił   projekt uchwały w sprawie określenia zadań a których realizację przeznacza się   środki z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.15

Przewodniczący  poprosił  Andrzeja  Konieczkę   Naczelnika   Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają  swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu  oświaty  z terenu Powiatu  Mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu  oświaty”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.16

Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie,   restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.17

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                            Przewodniczący  Komisji

                                                                                                               Mirosław  Leszczyński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-08 13:00:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-08 13:01:05
Ostatnia zmiana:2009-07-08 13:01:52
Ilość wyświetleń:483

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij