Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr31/08

                                                           PROTOTOKÓŁ Nr 31/08

                                  Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                               RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  10 grudnia   2008r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołów  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Opiniowanie  projektu  budżetu  Powiatu  na  rok  2009.

5.      Sprawy  różne.

6.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad. 4

Przewodniczący  poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  omówienie  projektu  budżetu  na  rok  2009.

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  nie  wprowadzono  żadnego  nowego  kredytu,  natomiast    zapewnione  środki  na  rozbudowę  Sali  gimnastycznej  przy  ZS w  Mogilnie, na  termoizolację  DPS – u  w  Siemionkach   i  Szpital Powiatowy,  budżet  to  przede wszystkim    dotację  i  subwencje ,  które  składają  się  na  budżet  Powiatu, ponieważ  środki  własne  to niewielka  część.

 

Przewodniczący  Komisji zapytał,  czy  dla  PPSP w  Mogilnie   będzie  zakupiony  nowy  samochód , czy  90  tys. zł  z  PFOŚ i GW przeznaczone  jest  na  rurociąg  nawadniający  jeziora?

 

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział,  że  tak na  samochód  przeznaczyliśmy  200 tys., ponieważ  koszt  takiego  samochodu  to  600 tys. , kolejne  kwoty  ma  przeznaczyć  Gmina  Mogilno  i  Urząd  Marszałkowski, natomiast  jeśli  chodzi  o  rurociąg, to  partycypujemy  w  kosztach tłoczenia  wody do  zagrożonych  jezior  zgodnie  z  podpisanym  porozumieniem  podpisanym  przez  samorządy.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał, co  w  rozdziale  czynsz  i  usługi,  za  co są  wpływy?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,   że  za  ogrzewanie  w  Bielicach  i  czynsz  za  mieszkania  w  Strzelnie   przy  ZSZ, LO W  Bielicach i  Mogilnie.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał  dalej,  jaka  to  jest  kwota  dla  budżetu  łącznie?

 

Skarbnik   Karina  Kostyra   odpowiedziała,  że  to  366 tys. zł  czynsz  z  całego  Powiatu.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  to  jest  cząstkowa  informacja, ponieważ  jaka  jest  to powierzchnia, ile  za  czynsz, jakie  umowy, na  jaka  powierzchnie  zostaje  przesyłane  ciepło.  ?  -  radni  powinni  mieć  taką  informację.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra ,taka  informację  radni  mają  ponieważ  było  to  przedmiotem  kontroli  Komisji Rewizyjnej  w  każdej  jednostce organizacyjnej, a  ostatnio odbyła   się  kontrola w  Bielicach..

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej, tak, mamy  te  dane, odbywa  się  to  po  kosztach i  stawkach  obowiązujących, Powiat  nie  może  zarabiać,  ponieważ  jest  jednostką  budżetową.

 

Przewodniczący  Komisji,  dodał, że  szkoła  na pewno  nie  traci, proszę  o  merytoryczną  dyskusję.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  czy     mówienie    o  kJ,  to  nie  jest  merytoryczną  dyskusją?  -  przecież  chodzi  o  dochody  Powiatu?

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak rozmawiajmy  o  projekcie.

 

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny  powiedział, że  skoro     wątpliwości  to  wyjaśnimy  na  następnym  spotkaniu ,  natomiast  kwoty  w  budżecie  się  nie  zmienią.

 

Członek Komisji  Jerzy  Szczotka, czy  radny  może  się  wypowiadać negatywnie  lub  pozytywnie?

 

Przewodniczący  Komisji   powiedział, to  nie  tak  ponieważ  zgodnie  z  ustawą o  samorządzie powiatowym  to  Zarząd  przygotowuje  projekt  budżetu, a  radny  może   wprowadzić  zmiany  do  budżetu, po  to  jest  dyskusja, przypomnę, że  w  zeszłym  roku  na  wniosek  radnych  były  wprowadzone  zmiany.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział,  że  zgłasza  wniosek  formalny;

Wnioskuję, aby  Zarząd  przeznaczył  20tys. zł na dofinansowanie  informatyzacji biblioteki.

 

Starosta Tomasz Barczak, powiedział, że Zarząd  zgodnie  z porozumieniem przeznacza 18 tys. zł i to  jest w  projekcie budżetu, natomiast dodatkowe 20 tys. należałoby komuś zabrać,  aby  jeszcze dołożyć  takie środki.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  powiedział, że  postuluje  o  przeznaczenie  środków  na  stypendia  dla  uzdolnionych  uczniów  Powiatu.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia  Radosław Trepiński  poinformował, że  wczoraj  na  posiedzeniu  mojej  Komisji  była  dyskusja  na  ten  temat  i  propozycja  jest  taka,  aby  w  przyszłym  roku   został  opracowany  regulamin  przyznawania  stypendiów  i    rozpoczęto  je  przyznawać   na koniec  roku  szkolnego.

 

Przewodniczący   Komisji  po  zakończonej  dyskusji  poddał  pod  głosowanie  projekt  budżetu  na 2009 rok.

Za  głosowało  7  członków  Komisji,

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji ( J. Szczotka )

Nieobecny  członek  Komisji K. Laskowski .

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  ze  moim  założeniem  było  zwiększyć  dochody,  a  następnie  wydatki.

 

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  poprosił  3  Przewodniczących  Komisji  Rady  o  przedstawienie  opinii Komisji  w  sprawie  projektu  budżetu  na  rok  2009.

 

Przewodniczący   Komisji  stwierdził, że  opinie  poszczególnych  Komisji    pozytywne.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że   jest   to  budżet  inwestycyjny.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński, potwierdził, ze  takie  inwestycje  na pewno  w  najbliższych  latach  się  nie  zdarzą, szpital, sala  gimnastyczna, DPS , droga !

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek , powiedział, czy  budżet  jest  mniejszy, czy  większy  to  nie  ma  nic  do  chwały.

 

ad. 5

W  sprawach  różnych  Komisja  omówiła  uchwałę  dotycząca   pocztu   sztandarowego natomiast  szczegóły    na  najbliższe  uroczystości  związane  z  Powstaniem  Wielkopolskim zostaną  omówione  na  najbliższej  sesji.

 

ad. 6

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                            Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                              Mirosław  Leszczyński

  

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-08 12:33:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-08 12:36:02
Ostatnia zmiana:2009-07-08 12:36:23
Ilość wyświetleń:316
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij