Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr36/09

                                                       PROTOKÓŁ  Nr 36/09

                             Z   POSIEDZENIA   KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                            RADY  POWIATU   MOGILNIE

                                        w  dniu  26  lutego  2009 r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński.W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego   posiedzenia.

4.       Omówienie  kontroli  w  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Mogilnie.

5.       Powołanie  Zespołu  Kontrolnego  i  terminu  kontroli  z  wykonania  budżetu  Powiatu  za  rok  2008  -  Wydział  Finansowy  Starostwa  Powiatowego  w  Mogilnie.

6.       Przedstawienie sprawozdania finansowo– ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały      

2008r.

7.   Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem

      podpisanych kontraktów na 2009r.

8.   Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

9.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008r.

       oraz   informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008r.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych

      Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

11. Opiniowanie   projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

12. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

13. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

14. Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich  

       przeznaczenia   i wskazania jednostek,  które utworzą rachunek dochodów własnych.

15.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

       udzielanych przez  Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009.

16.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie określenia zadań a których realizację przeznacza się  

       środki z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

17.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie

      „Kadry oświaty podwyższają  swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu

       oświaty  z terenu Powiatu  Mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach Programu

       Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu

       oświaty”.

18.  Opiniowanie   projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie,   

       restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

19.  Sprawy  bieżące.

20.Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie  z  przeprowadzonej  kontroli  w   Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w  Mogilnie,  protokół  z  wnioskami  pokontrolnymi   przesłano  Zarządowi  i  Poradni.

ad.5

Przewodniczący   powołał  całą  Komisję  Rewizyjną  do  zespołu  kontrolnego  I  zaproponował    datę  kontroli  w  Starostwie  Powiatowym  związaną   z  wykonaniem  budżetu  za  2008 r., na  dzień  24- 25 marca  br. na  godz. 9.00.

 

ad. 6

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie finansowo– ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartały     2008r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący  przedstawił  informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem   podpisanych kontraktów na 2009r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie  z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych   Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.11

Skarbnik   Karina  Kostyra   przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Przewodniczący  Komisji  zapytał, czy  w  budżecie  będą  zmiany  spowodowane  kryzysem w  kraju?

Skarbnik  Karina Kostyra  powiedziała,  że  na  dziś   nie  ulega  zmianie ,  jaki  będzie  udział w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  tego  nikt  nie  wie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.12

Następnie Skarbnik   Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.13

Kolejny   projekt uchwały   Skarbnik  przedstawiła  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.14

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła     projekt   uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia   i   wskazania jednostek,  które utworzą rachunek dochodów własnych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.15

Następnie   przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń     udzielanych przez  Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.16

Przewodniczący   przedstawił   projekt uchwały w sprawie określenia zadań a których realizację przeznacza się   środki z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.17

Przewodniczący  poprosił  Andrzeja  Konieczkę   Naczelnika   Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają  swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu  oświaty  z terenu Powiatu  Mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu  oświaty”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.18

Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie,   restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 9

Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008r. oraz   informację o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008 r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący  poprosił  o  omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009r.

 

Referent  Joanna  Filipiak -  Caspari   przedstawiła  założenia  kierunków  promocji  Powiatu   na  2009r.

Przewodniczący  zapytał,  czy    pozyskiwani  sponsorzy,  czy  będą  broszurki  informacyjne ?

 

Referent  Joanna  Filipiak -  Caspari   odpowiedziała,  że  coraz  trudniej  o  sponsorów,    w  miarę  możliwości   pozyskujemy,  dodała  że  współpracują  z  gminami ,   z  naszej  strony  internetowej  można  dowiedzieć  się  co  organizują  i  proponują  gminy, natomiast    zainteresowani    korzystają  częściej  z  Internetu niż  broszurek.   

 

ad.19

W  sprawach  bieżących  Przewodniczący  poinformował, że  nie  wpłynęły odpowiedzi  dotyczące  wniosków  z  ZDP  w  Mogilnie   dotyczące   utworzenia  obwodu  drogowego  oraz  taryfy  ciepła  z  ZS

w  Bielicach.

 

ad.20

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                            Przewodniczący  Komisji

                                                                                                                Krzysztof  Szarzyński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:47:22
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-07-08 11:48:34
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:49:35
Ilość wyświetleń:419
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij