Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

148/09 z dn.22.06.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 148/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 22 czerwca 2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie programu ochrony i remontu dróg.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie zużytego sprzętu.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ w Mogilnie części powierzchni dachu budynku diagnostycznego Szpitala w Strzelnie, położonego na działce oznaczonej nr 668/1 o pow.1,2374 ha.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZPS w Szerzawach.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Dyrektor ZDP Piotr Ficer poprosił Zarząd o wyrażenie zgody na wprowadzenie programu ochrony dróg powiatowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego polegającego na zastosowaniu ograniczenia obciążenia niektórych odcinków dróg. Przedstawił również sieć dróg powiatu z proponowanymi ograniczeniami. Na podstawie analizy stanu nawierzchni dróg zasadnym jest wprowadzenie stosownych ograniczeń obciążenia dróg z uwagi na stan techniczny sieci dróg powiatowych jak również możliwości finansowe Powiatu .
Zarząd zdecydował ogłosić w prasie konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia tonażu.
Dyrektor ponadto omówił projekt niskokosztowego remontu ważniejszych odcinków dróg metodą polegającą na powierzchniowym utrwaleniu przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej. Metoda ta nie poprawi profilu zarówno wzdłużnego jak i poprzecznego drogi, ale zabezpieczy nawierzchnię przed ujemnym oddziaływaniem wody przez tzw. zamknięcie nawierzchni. W obecnym stanie naszych dróg jest to czasowe zabezpieczenie przed dalszą degradacją nawierzchni, które wymagają lub będą wymagać w niedługim czasie remontów głównych. Zastosowanie omawianej metody staje się zasadnym biorąc pod uwagę stan nawierzchni sieci dróg powiatowych oraz możliwości finansowe. Naprawa nawierzchnią ta metodą to koszt 52tys. średnio na l km drogi o szerokiści 5,0m. Dla uratowania wielu nawierzchni, w tym samym przedłużenia eksploatacji wielu odcinków należałoby zaplanować ok. 30km corocznie remontów realizacji powyższego przedsięwzięcia przez okres czterech lat. Przyjęcie powyższej strategii wraz z remontami dróg wg odpowiednich standardów ( z różnego rodzaju dopłatami) zagwarantuje utrzymanie optymalnego poziomu sieci dróg wraz z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie zużytego sprzętu. Dyrektor ZDP w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż na rzecz użytkowników –wykonawców usług, zużytego sprzętu zimowego utrzymania dróg. jest to sprzęt o znacznym stopniu wyeksploatowania a stan techniczny nie zapewnia prawidłowego jego użytkowania. Nakłady na remont byłyby bardzo wysokie, a jednocześnie nie zagwarantują odpowiedniej sprawności technicznej.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 337A/09.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SPZOZ w Mogilnie części powierzchni dachu budynku diagnostycznego Szpitala w Strzelnie, położonego na działce oznaczonej nr 668/1 o pow.1,2374ha. Cześć dachu zostanie wydzierżawiona w celu umieszczenia na nim instalacji stacji bazowej i urządzeń telekomunikacyjnych Polskiej Telefonii Cyfrowej w trybie bezprzetargowym na 3 lata.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 338A/09.

ad.6
Starosta mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZPS w Szerzawach.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 339A/09.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo Dyrektora DPS Siemionki w sprawie wystąpienia do Wójta Jezior Wileckich z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wycięcie dwóch martwych drzew znajdujących się na terenie Parku w DPS Siemionki. Zarząd zdecydował skierować powyższy wniosek.
Przedstawił również pismo Sołectwa Kwieciszewo w sprawie przekazania zestawów komputerowych. Jednak w chwili obecnej Starostwo nie posiada wolnych zestawów komputerowych, w przypadku uzyskania dodatkowych zestawów wniosek zostanie ponownie przeanalizowany.

ad.8
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:36:16
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:36:56
Ostatnia zmiana:2009-09-22 11:38:39
Ilość wyświetleń:320

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij