Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

145/09 z dn.03.06.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 145/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3 czerwca  2009r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy przekazania środków finansowych na konkurs ekologiczny pt.: III Edycja Konkursu Ekologicznego pn.: „Jak las wysoki i głęboki”.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3

Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 329/09.

ad.4

Dyrektor ZDP w Mogilnie przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 330/09.

Ponadto Starosta poinformował zebranych o konkursie na stanowisko Dyrektora ZDP. Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca br.

ad.5

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 331/09.

ad.6

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy przekazania środków finansowych na konkurs ekologiczny pt.: III Edycja Konkursu Ekologicznego pn.: „Jak las wysoki i głęboki”.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 332/09.

ad.7

Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 333/09.

ad.8

Danuta Olejnik zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 334/09.

ad.9
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej. Ulokowano dwa miliony zł. na trzydziestojednodniową lokatę negocjowaną.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 335/09.

ad.10
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w  sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej. Ulokowano dwa miliony zł. na trzydniową lokatę negocjowaną.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 336/09.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zebranym:
- pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie planowanej budowy parkingów oraz przekazanych dotacjach na prace konserwatorskie, przy zabytkach wpisanych do rejestru,
-pismo OSP Dąbrowa z prośbą o dofinansowanie imprezy z okazji dnia dziecka,
- pismo Stowarzyszenia Mogileńskiego Porozumienia Społecznego z prośbą o dofinansowanie jubileuszu X-lecia chóru Hemantus,
-pismo Stowarzyszenia Jarzębina w Strzelcach z prośba o wsparcie finansowe I Powiatowego Festiwalu Swojskiego Jadła, Zarząd zdecydował przekazać środki na powyższy cel, 
- pismo NZOZ Salus z Mogilna z prośbą o wynajęcie pomieszczeń punktu szczepień znajdujących się na terenie Przychodni Dziecięcej w Mogilnie. Zarząd nie widział możliwości wynajęcia punktu szczepień ponieważ Rada Powiatu w Mogilnie przekazała budynek Poradni Dziecięcej w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Mogilnie uchwałą nr XLIX/297/06 z dnia 23 czerwca 2006r. 
- pismo CIBET z Warszawy w sprawie dzierżawy gruntów pod farmy wiatrowe,
- Zarząd podjął decyzję o wykupieniu powierzchni reklamowej w gazecie Tydzień, koszt to 250zł brutto,
-wniosek Radnych w sprawie wotum nieufności dla Wicestarosty.
Uzasadnienie przedstawione przez Radnych we wniosku nie przekonało Starosty. Sam też nie wiedział podstaw do złożenia wniosku przewidzianego w trybie art. 31 ust. 5 w/w ustawy.
       
ad.12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:33:56
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:33:55
Ostatnia zmiana:2009-09-22 11:08:17
Ilość wyświetleń:442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij