Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

139/09 z dn.21.04.2009r.

 PROTOKÓŁ Nr 139/09
 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego   21 kwietnia   2009r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjecie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4. Omówienie  prośby  Rady  Miejskiej  w  Mogilnie  w  sprawie  przekazania  działki   stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego  na  rzecz  miasta  celem  utworzenia  parkingu.
5. Omówienie  pisma  z  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  sprawie  przekazania  używanego  samochodu  osobowo -  ciężarowego  Lublin II do  dyspozycji  Zarządu Powiatu.
6. Przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
7. Przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu    w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  powiatu  w  2009r.
8. Przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  określenia  wysokości  dotacji  w  roku  2009  dla  niepublicznych  szkół  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  i placówek  niepublicznych.
9. Przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  najmu  mieszkania  przy  ul. Ogrodowej  10 w Mogilnie.
10. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Sprawy  różne.
12. Zakończenie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

 

 

ad.3
Zarząd  przyjął  jednogłośnie  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4
Przewodniczący  Zarządu  odczytał  pismo od  Rady  Miejskiej  w  Mogilnie   w  sprawie    przekazania  działki   stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego  na  rzecz  miasta  celem  utworzenia  parkingu.
Zarząd  Powiatu   po  dyskusji   wyraził  zgodę  na  użyczenie  nieruchomości   na  rzecz  Miasta  i  Gminy  Mogilno na  utworzenie  parkingu   z  jednoczesnym  wskazaniem  kompleksowego  rozwiązania  miejsc  parkingowych w  Mogilnie,   gdzie  znajduje się  budynek  użyteczności  publicznej  służący   nie  tylko  mieszkańcom   miasta  ale   także   gmin   i    powiatu.

ad. 5
Przewodniczący  Zarządu  odczytał  pismo  z  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  w  sprawie przekazania  używanego  samochodu  osobowo -  ciężarowego  Lublin II do  dyspozycji  Zarządu  Powiatu.
Zarząd  zaproponował  przekazanie  samochodu   Zespołowi  Szkół  - Gospodarstwo  Pomocnicze  w  Bielicach.

ad.6 
Skarbnik Powiatu   Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2009r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 315/09.

ad.7
Z – ca  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Danuta  Olejnik przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  powiatu  w  2009r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 316/09.

ad.8
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  określenia  wysokości  dotacji  w  roku  2009  dla  niepublicznych  szkół  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  i placówek  niepublicznych.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 317/09.

ad.9
Inspektor  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru   Magdalena  Schwarckopf  przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  najmu  mieszkania  przy  ul. Ogrodowej  10 w Mogilnie.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 318/09.

ad. 10
Zarząd Powiatu podjął  sześć   decyzji kierujących  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.11
- Zarząd  postanowił  spotkać  się  z  przedstawicielami  TWP w  Bydgoszczy  i  STE  w Bydgoszczy  w  celu   przedyskutowania    koncepcji  funkcjonowania  gimnazjum.
- Zarząd   w  odpowiedzi   na prośbę    z   Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Mogilnie  Filia  w  Gębicach  nie  widzi  możliwości  zwiększenia  dotacji   na  zakup  programu  komputerowego.
- Zarząd  wyraził  zgodę  na  użyczenie  pomieszczeń  w  budynku  przy  ul. Konopnickiej  20  w  Mogilnie   Komitetowi  Założycielskiemu  Stowarzyszenia   Edukacji  i  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych „TACY SAMI”
-  Zarząd  zapoznał  się  z  odpowiedzią  Dyrektora  SP ZOZ  na  interpelację  radnego  Jerzego  Szczotki. 

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu Tomasz  Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:29:21
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:29:53
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:30:07
Ilość wyświetleń:354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij