Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

128/09 z dn.16.02.2009r.


PROTOKÓŁ Nr 128/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  16  lutego  2009r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenie do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej nr 8/2 o pow. 1,5000 ha
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008 roku oraz  informacji o  stanie  ładu  i  porządku  publicznego na  terenie Powiatu  Mogileńskiego w  2008  roku
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu Powiatu mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia i wskazania jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych.
17. Przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SP ZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2008 r. oraz wizytacja w SPZOZ Mogilno. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2009r.
18. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
19. Sprawy różne.
20. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
21. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 287/09.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” w Mogilnie. Zgodnie z wnioskiem stowarzyszenia użycza się lokal użytkowy p pow.14,52m2 w budynku przy ul.Ogrodowej 10
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 288/09.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenie do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Strzelnie oznaczonej nr 8/2 o pow. 1,5000 ha. Wydzierżawia się Pani I.Grabarek prowadzącej Zakład handlowo Usługowy Forpress w Strzelnie część działki.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 289/09.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Wynajmuje się na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu pomieszczenia biurowe  i garaż położone w Mogilnie ul.Konopnickiej 20.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 290/09.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił założenia kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w 2009.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.8
Zastępca Komendanta KPP Marek Jankowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie w 2008 roku oraz informacji o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2008 roku
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.9
Kierownik WTZ Bielice Anna Mazurkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2008.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

 

 


ad.10
Kierownik PCPR w Mogilnie Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.11
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”- podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu Powiatu mogileńskiego w latach 2008 i 2009 wdrażanego w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki –Działanie 9.4 „wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.12
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.13
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.14
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.15
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.16
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych ich przeznaczenia i wskazania jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady.

ad.17
Dyrektor ekonomiczny SPZOZ Roman Olejniczak  przedstawił sprawozdanie finansowo – ekonomicznego  SP ZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2008 r. oraz informację o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2009r.
Zarząd postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.
Zarząd udał się na wizytację Szpitala Powiatowego w Mogilnie.

ad.18
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

 


ad.19
Członek zarządu Jacek Kraśny zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu zarządu szczegółowo omówić sprawę Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

ad.20
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.21
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:15:06
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:20:42
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:21:13
Ilość wyświetleń:425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij