Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

127/09 z dn.11.02.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 127/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  11 lutego  2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uchylenia uchwały nr 386/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 października 2006r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Mogilnie
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2009r. oraz ustalenia regulaminu jej działania.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dofinansowywane z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2009, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz Instrukcji Wypełniania Oferty.
7. Przedstawienie sprawozdania o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2008r. 
8. Przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego  SP ZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2008 r.
9. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Danuta Olejnik inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uchylenia uchwały nr 386/06 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 10 października 2006r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Mogilnie
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr283/09.

ad.4
Danuta Olejnik inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr284/09.

ad.5
Danuta Olejnik inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2009r. oraz ustalenia regulaminu jej działania.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr285/09.

ad.6
Danuta Olejnik inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dofinansowywane z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2009, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz Instrukcji Wypełniania Oferty.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr286/09.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2008r. 
Zarząd postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie finansowo – ekonomicznego  SP ZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2008 r.
Zarząd postanowił przesłać sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.9
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował Zarząd Powiatu o podpisanej umowie z Powiatem Tucholskim w ramach RPO „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” oraz proponowanych zmianach w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Przedstawił również kalkulacje budżetu oświaty na rok 2009 wraz z regulacją płacową wynagrodzenia nauczycieli.

Ponadto Zarząd spotkał się z Dyrektorem ZDP w Mogilnie w celu omówienia problemu wjazdów na pola z drogi krajowej nr 15. Zarząd zwróci się do Ministra Infrastruktury o pomoc rolnikom w rozwiązaniu problemu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zaproponował zorganizowanie spotkania na ten temat.

ad.11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-07-08 11:12:47
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-07-08 11:20:42
Ostatnia zmiana:2009-07-08 11:21:10
Ilość wyświetleń:426

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij