Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

119/09 z dn.05.01.2009r.

PROTOKÓŁ Nr 119/09
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  5 stycznia  2009r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 275/09.

ad.4
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował Zarząd Powiatu o:
- zmianach w regulaminie wynagradzania nauczycieli w stosunku do roku poprzedniego min. regulamin będzie uchwalany na okres dłuższy niż 1 rok i w związku z tym należy dążyć, aby większość składników wynagrodzenia nauczycieli była indeksowana- o ile pozwolą na to przepisy i związki zawodowe. Generalnie wysokość wskaźników będzie naliczana wg. obecnych zasad.
- wzroście płac dla pracowników administracyjno – obsługowych o 15%,
Zarząd zlecił przygotowanie na kolejne posiedzenie stosownego projektu uchwały,
- konieczności zmiany zasad określania kwoty przeznaczonej na fundusz zdrowotny nauczycieli. Obecnie jest to 12 kwot pensji nauczyciela stażysty i należałoby zmniejszyć kwotę ze względu na skokowy wzrost pensji dla stażysty.
- projekcie w ramach RPO „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje”.
Zarząd upoważnił naczelnika do przygotowania rozwiązań szczegółowych regulaminu wyłaniania beneficjentów oraz konsultacji z gminami uczestniczącymi w programie. Zarząd zamierza powierzyć obowiązki koordynatora powiatowego naczelnikowi oświaty.

Inspektor Danuta Olejnik poinformowała o tym, że skończyła się kadencja Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, do której powoływani są przedstawiciele z gmin, niestety gmina Strzelno odmówiła wskazania przedstawiciela. Jednak prowadzone są przygotowaniach do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wejdzie w życie. Przewiduje się tutaj powoływanie Powiatowych Rad Pożytku Publicznego i dlatego aby nie dublować Rad oraz z powodu nie wskazania przedstawiciela jednej z gmin proponuje się odstąpić na pewien czas od powołania kolejnej kadencji rady powiatowej. Nowelizacja będzie przewidywała min. możliwość zlecania zadań publicznych bez konieczności przeprowadzania konkursu do kwoty 10tys.zł., zawierania porozumień organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, których celem byłaby wspólna realizacja zadań w obszarze pożytku publicznego.

ad.6
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 15:18:22
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 15:19:04
Ostatnia zmiana:2009-02-09 11:02:38
Ilość wyświetleń:299

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij