Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

111/08 z dn.19.11.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 111/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  19 listopada 2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
4. Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r .
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009-2010.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.
7. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w palcówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat Mogileński. Jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w grudniu dla pracowników administracyjno –obsługowych.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia „instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie
13. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów najmu części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Prezes Stowarzyszenia Leszek Duszyński poinformował, ze  w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie stowarzyszenia w celu omówienia dotychczasowych działań. Niektóre samorządy mają zaległości w płatnościach składek. Stowarzyszenie wspiera działalność fundacji, która dzięki pożyczce mogła pisać projekty oraz starać się o środki unijne na ich realizację. Środki po refundacji zostały zwrócone.

Członek zarządu Henryk Przybysz zapytał, czym zajmuje się stowarzyszeni, jaki jest jego główny cel?

Prezes Stowarzyszenia Leszek Duszyński wyjaśnił, ze głównym celem stowarzyszenia jest konsolidacja gmin poprzez organizowanie imprez.
Zarząd postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.4
Dyrektor PUP Mogilno Stanisław Lenz przedstawił szczegółowo informację z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r .
Zarząd postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009-2010.
Zarząd postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.
Zarząd postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
Zarząd postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno- obsługowych zatrudnionych w palcówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat Mogileński. Jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w grudniu dla pracowników administracyjno –obsługowych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 256/08.

ad.9
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia „instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 257/08.

ad.10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 258/08.

 

ad.11
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.12
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Byłaby to nie oprocentowana pożyczka 235.950zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków stanowiących 65% całości inwestycji „przebudowa i dostosowanie infrastruktury wraz z doposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne SPZOZ Mogilnie”
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 259/08.

ad.13
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.14
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów najmu części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Stawka za najem Sali lekcyjnej wyniesie 10zł brutto za godzinę a sali gimnastycznej 20zł brutto za godzinę.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 260/08.

ad.15
Zarząd wysłuchał informacji o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach przedstawionej przez Panią Kierownik Annę Mazurkiewicz.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił pisma skierowane przez ZDP Mogilno do Wójtów i burmistrzów dotyczące planowanych działań na drogach oraz możliwości rozważenia współfinansowania przedsięwzięć wraz z odpowiedzią Burmistrza Mogilna informujące o planowanych w budżecie na 2009 rok środkach finansowych na powyższe cele.

ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 15:12:15
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 15:15:58
Ostatnia zmiana:2009-02-04 15:16:29
Ilość wyświetleń:446

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij