Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

109/08 z dn.12.11.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 109/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  12 listopada 2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna pralkowirówki do Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu Mogileńskiego na 2009r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
8. Przedstawienie informacji ekonomiczno –finansowej SPZOZ w Mogilnie za III kwartał 2008r.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szerzawach k/Mogilna pralkowirówki do Niższego Seminarium Duchownego w
Markowicach.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 252/08.


ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu Mogileńskiego na 2009r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 253/08.


ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ulokowania środków finansowych na lokacie negocjowanej. Wolne środki zostaną ulokowane na lokacie terminowej PKO BP S.A. celem uzyskania większych środków z odsetek bankowych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 254/08.

 

ad.6
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

 

ad.7
Głowna księgowa SPZOZ Agnieszka Matecka poinformowała, że weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, która umożliwia zaciągniecie pożyczki przez SPZOZ. Pożyczka byłaby przeznaczona min. realizacje zobowiązań zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie i pożyczki udzielonej przez organ założycielski. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 70%. Na zaciągnięcie pożyczki wymagana jest zgoda organu założycielskiego, czyli Rady Powiatu a wnioski należy składać do 15 listopada 2008r.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił informację ekonomiczno –finansową SPZOZ w Mogilnie za III kwartał 2008r. zgodnie z załącznikiem do protokołu.

ad.9
Starosta Tomasz Barczak poinformował, że Bank Pocztowy planuje otwarcie punku kasowego w budynku urzędu.

Członek Zarządu Jacek Kraśny zaproponował, aby zarząd wraz z przewodniczącym rady oraz przewodniczącym komisji problemowej Rady Powiatu w Mogilnie spotkali się z Burmistrzem Mogilna, przewodniczącą rady oraz przewodniczącym komisji problemowej Rady Miasta Mogilna w sprawie strefy ekonomicznej. Ze spotkania powinna być sporządzona notatka służbowa. Zaproponował również, aby na najbliższym zarządzie wyjaśnić sprawę Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

Zarząd Powiatu zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.) skierował wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
7. Wolne głosy i sprawy różne.
8. Zakończenie.

Ponadto ustalono, że sesja nadzwyczajna odbędzie się 13 listopada 2008r. o godz. 16.00.
 
ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 15:10:35
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 15:15:58
Ostatnia zmiana:2009-02-04 15:16:24
Ilość wyświetleń:370

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij