Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

99/08 z dn.10.09.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 99/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 września  2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie poprawek projektu uchwały rady powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie podjęcia w 2008 realizacji inwestycji pod nazwa „Rozbudowa Zespołu Szkół w Mogilnie o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarno –gospodarczym”.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Wniosek w sprawie zmian w porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
9. Sprawy bieżące.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r. oraz przedstawiła przygotowany wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2008-2013 roku przez SPZOZ. Poinformowała jednocześnie, że ze zmianami zapoznały się komisje Rady Powiatu.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały wraz z zmianami pod obrady Rady Powiatu.


ad.4

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie podjęcia w 2008 realizacji inwestycji pod nazwa „Rozbudowa Zespołu Szkół w Mogilnie o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarno –gospodarczym”. Poinformował również o przygotowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane, na rozbudowę.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

 

ad.5

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.
 

ad.6

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.
Zarząd postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu.

ad.7

Zarząd Powiatu podjął dwanaście decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8

Zarząd Powiatu w Mogilnie wnioskował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XXIV sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 12 września 2008r. następujących projektów uchwał:
1. w sprawie podjęcia w 2008 realizacji inwestycji pod nazwa „Rozbudowa Zespołu Szkół w Mogilnie o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem sanitarno –gospodarczym”
2. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
3. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu.
oraz zdjęcie z porządku obrad następujących projektów uchwał:
1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem dla DPS Siemionki)
2. w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zawieszenie działalności na czas remontu Oddziału Położniczo -Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im.T.Chałubińskiego w Strzelnie.

ad.9

Starosta Tomasz Barczak poiformowął zebranych, ze na jego ręce wpłynęło pismo od Burmistrza Mogilna w sparwie podwyżki czynszu wynajmowanych lokali.

Członek zarządu Jacek Krasny jako Radny chciałby wiedzieć czy komunalizacja obiektu w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Mogilnie  odbyła się prawidłowo.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Aleksandra Kędzierska wyjaśniła jak proces taki przebiega, jakie są możliwości odzyskania lokali oraz jak podobne sprawy prowadzono w innych powiatach.


 
ad.10  
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 15:01:38
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 15:03:37
Ostatnia zmiana:2009-02-04 15:04:36
Ilość wyświetleń:289

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij