Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

98/08 z dn.03.09.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 98/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3 września  2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu Mogileńskiego.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia pełnomocnictwa i jego zakresu  dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.
6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
7. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (2 uchwały).
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Powiatu Mogileńskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zawieszenie działalności na czas remontu Oddziału Położniczo -Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im.T.Chałubińskiego w Strzelnie.
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Spotkanie z przedstawicielem PZ-Mot Mogilno w sprawie wynajmu pomieszczeń.
14. Sprawy bieżące.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 231/08.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia pełnomocnictwa i jego zakresu dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach  wraz z pismem Dyrektora, który zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na dysponowanie do celów budowlanych pawilonem nr 1 oraz budynkiem magazynowo –garażowym, min. konieczne przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 232/08.

ad.5
Zarząd zapoznał się z sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r. oraz postanowił je przesłać pod obrady Rady Powiatu.

ad. 6
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd ostanowił przesłać projekt uchwały od obrady Rady Powiatu.

ad. 7
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekty dwóch uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekty dotyczą zaciągnięcia kredytu ze środków z przeznaczeniem na następujące zadania - przebudowa drogi powiatowej Janowice-Sławsk Wielki na odc. Bożejewice oraz dobudowa części mieszkalnej i jadalnej z zapleczem technicznym do pawilonu 2 w DPS Siemionki. Za bank kredytujący wybrano BOŚ SA w Bydgoszczy.
Zarząd ostanowił przesłać projekty uchwał od obrady Rady Powiatu.

ad. 8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowanie, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie Powiatu Mogileńskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarząd ostanowił przesłać projekt uchwały od obrady Rady Powiatu.

ad.9
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu mogileńskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.
Zarząd ostanowił przesłać projekt uchwały od obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił wniosek w powyższej sprawie.
Zarząd ostanowił przesłać projekt uchwały od obrady Rady Powiatu.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zawieszenie działalności na czas remontu Oddziału Położniczo -Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego Filia im.T.Chałubińskiego w Strzelnie.
Zarząd ostanowił przesłać projekt uchwały od obrady Rady Powiatu.

Ad.12
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.13
Zarząd spotkał się z Panem Leszkiem Lewandowskim reprezentującym Polski Związek Motorowy w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń przy ul.Ogrodowej w Mogilnie.

Leszek Lewandowski z PZMot Mogilno wyjaśnił, że Związek zainteresowany jest wynajmem świetlicy oraz biura. Zaproponował, aby w korytarzu przed świetlicą wykonać we własnym zakresie biuro lub wynajęcie pomieszczenia obok świetlicy, co znacznie ułatwiłoby pracę. Ponadto zapewnił, ze pomieszczenia zostaną wyremontowane na koszt PZMot.

Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę świetlicy oraz biura obok. Nie wyraził zgody na przegrodzenie korytarza z powodu przeprowadzanego, co roku przez Powiat poboru. W umowie zostanie zawarta klauzula, że dzierżawione pomieszczenia zostaną przez Związek udostępnione na czas poboru.
 
ad.14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 15:00:50
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 15:04:38
Ostatnia zmiana:2009-02-04 15:04:41
Ilość wyświetleń:472

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij