Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

93/08 z dn.06.08.2008r.

      PROTOKÓŁ Nr 93/08
                     Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                              odbytego  6  sierpnia 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  Powiatu Mogileńskiego.
4. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  podjęcia w 2008r.  realizacji inwestycji pod nazwą   „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice – Sławsk  Wielki na odcinku Bożejewice – gr. Powiatu Inowrocławskiego  (Żerniki) na odcinku dł. 1,46 km.
6. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu  wydatków na  realizację projektów Powiatu Mogileńskiego w  ramach  programów  operacyjnych na   lata 2008 – 2011.
7. Podjęcie  Uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  przeznaczenia  do oddania w  najem nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego.
8. Podjęcie  Uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zmian  w  planie wydatków budżetowych w 2008r.
9. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Przyjęcie protokołów  z ostatnich  posiedzeń.
11. Zakończenie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad.3
Przewodniczący  poprosił Skarbnik Karinę  Kostyrę o przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu  Powiatu Mogileńskiego.

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwał  oraz  załącznik  do  uchwały  jakim  jest  skonsolidowany   bilans,  gdzie  ujmuje  się  dane  z  poszczególnych  samobilansujących   jednostek  organizacyjnych.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.4
Następnie  Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5
Przewodniczący  Zarządu    przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  podjęcia w 2008r.  realizacji inwestycji pod nazwą   „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice – Sławsk  Wielki na odcinku Bożejewice – gr. Powiatu Inowrocławskiego  (Żerniki) na odcinku dł. 1,46 km

p.o. Dyrektor Piotr  Ficer  do  omawianego  projektu  uchwały  dodał,  że  aby  ZDP w  Mogilnie  mógł  ogłosić  przetarg  na  wykonanie  przebudowy  drogi , należy  zabezpieczyć  środki  w  budżecie  na  realizację  tego  zadania.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6
Starosta Tomasz  Barczak  poprosił Pełnomocnika Starosty ds. UE Agatę  Matyjasik  o przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu  wydatków na  realizację projektów Powiatu Mogileńskiego w  ramach  programów  operacyjnych na   lata 2008 – 2011.

Agata  Matyjasik  poinformowała,  że  powiat  zobowiązany  jest  do określenia a  następnie do  przedłożenia  zarządowi  województwa  informacji  o  planowanych  środkach  na  realizację  projektów w  ramach  programów  operacyjnych, a   ponieważ  Powiat  Mogileński  planuje  realizacje  w  ramach  programów  operacyjnych  zadania,   zarówno  inwestycyjne  jak  i nieinwestycyjne, stąd  konieczność  zastąpienia  „Wieloletniego  programu  inwestycyjnego  Powiatu  Mogileńskiego na  lata  2008 – 2010”  „ Wieloletnim  planem  wydatków na  realizację  projektów  Powiatu  Mogileńskiego  w  ramach  programów  operacyjnych na  lata 2008 - 2011”, załącznik  do  projektu  uchwały  przedstawia  działanie,  nazwę  projektu, szacunkowy  koszt , przewidywany  okres  realizacji  projektu, klasyfikacje  budżetową  oraz  koszt  zadania  w  poszczególnych  latach.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.7
Przewodniczący  następnie  przedstawił  projekt  uchwały   Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  przeznaczenia  do oddania w  najem nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego, jednocześnie  dodał ,  że  dotyczy  to  pomieszczenia  biurowego  i  małej  sali w  budynku  przy  ul. Ogrodowej 10  na  wykłady  dla  Polskiego  Związku  Motorowego w  Bydgoszczy  na  okres  3 lat, wynajmujący  na  własny koszt przeprowadzi remont  pomieszczeń.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 225/08.

ad.8
Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  zmian  w  planie wydatków budżetowych w 2008r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 226/08.

ad.9
Zarząd Powiatu podjął  sześć   decyzji  kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.11
Zarząd  przyjął  protokoły z  ostatnich posiedzeń.
ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący  Zarządu Tomasz  Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 14:57:21
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 14:57:34
Ostatnia zmiana:2009-02-04 14:58:09
Ilość wyświetleń:396

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij