Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

89/09 z dn.23.07.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 89/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 23 lipca 2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu środków trwałych Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół w Bielicach.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego WAZ 2121 Łada NIVA  będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu mogileńskiego na 2008r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu mogileńskiego za II kwartały 2008r.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Spotkanie z Dyrekcją SPZOZ i przedstawicielem Firmy P.W.Czemar Bydgoszcz w sprawie gazowego ogrzewania szpitala w Strzelnie.
9. Przedstawienie analizy naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Mogileńskiego na rok szkolny 2008-2009.
10. Spotkanie z przedstawicielem Firmy CIBET  REenergy w sprawie farm wiatrowych.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu środków trwałych Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół w Bielicach wraz z wnioskiem Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół w Bielicach o wyrażenie zgody na sprzedaż zbędnych i wyeksploatowanych środków trwałych –maszyn rolniczych, które mają zły stan techniczny spowodowany ich wiekiem i wysokim stopniem zużycia.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 220/08.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego WAZ 2121 Łada NIVA  będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Mogilnie.  Samochód Łada NIVA, będący własnością Powiatu został zakupiony 30 marca 2001r. na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mogileńskiego i w chwili obecnej jest nie używany. Wartość rynkowa brutto po przeprowadzonym przez rzeczoznawcę badaniu stanu technicznego pojazdu oraz korekcie z tytułu zużycia eksploatacyjnego spowodowanego intensywną eksploatacją i skorodowaniem elementów nadwozia wyniosła 1tys.zł.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 221/08.
ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 222/08.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu mogileńskiego za II kwartały 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 223/08.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8
Spotkanie z Dyrekcją SPZOZ i przedstawicielem Firmy P.W.Czemar Bydgoszcz w sprawie gazowego ogrzewania szpitala w Strzelnie.

Członek Zarządu Henryk Przybysz zapytał jak wygląda sprawa płatności przez Nefromedicę?

Skarbnik Kaina Kostyra poinformowała, że nadal nie wpłynęły środki za dzierżawę a kontakt z Nefromiedicą jest trudny. Nie uzyskano odpowiedzi na wcześniejsze pisma i próby ugody, dlatego wystosowano ostateczne pismo z informacją, że w przypadku braku kontaktu i wpłaty Powiat wystąpi na drogę sądową.

ad.9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił analizę naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Mogileńskiego na rok szkolny 2008-2009, kalkulację budżetu na rok 2009wraz z etatami przeliczeniowymi i funduszem wynagrodzeń, wg. załącznik do protokołu.

Ad.10
Bogumił Robakowski z CIBET  REenergy w Warszawie poinformował zebranych, ze firma zajmuje się działalnością inwestycyjną związaną z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z energią wiatru. Obecnie przygotowuje do realizacji szereg projektów wiatrowych i poszukuje interesujących lokalizacji pod budowę farm wiatrowych. Przedstawił również przedwstępną umowę dzierżawy, która stanowi załącznik do protokołu. Firma ze względu na koszt budowy (1 turbina to koszt 11-12 mln.zł.) zainteresowana jest długoletnią dzierżawą -30 lat. Została przygotowana wstępna koncepcja rozmieszczenia farm i 2 znajdują się na ziemiach powiatu. Na polu zostanie postawiona okrągła lub kwadratowa betonowa podstawa o wymiarach ok15x16m, na tym zostanie zainstalowany maszt oraz skrzydła turbiny, który przewodem będzie połączony z miejscową rozdzielnią. Do turbiny wykonamy dojazd –droga żwirowa. Firma płaci za wszelkie zniszczenia spowodowane budową oraz remontem.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka zapytał czy teren należy odralniać i kto poniesie ewentualne koszty, poruszył również problem dopłat rolniczych. Co po tych 30 latach? 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze teren należy odrolnić i po tym nie będzie problemu z dopłatami.

Bogumił Robakowski z CIBET  REenergy w Warszawie stwierdził, że wszelkie koszty poniesie firma. Po 30 latach prawdopodobnie zostanie przedłużony termin dzierżawy, albo odbędzie się modernizacja farm. Farmy zaczną powstawać nie wcześniej niż za dwa lata z powodów konieczności przeprowadzenia pomiarów i analizy wietrzności sporządzone w oparciu o własne maszty pomiarowe oraz sprzęt renomowanych firm z branży energetyki wiatrowej, uwzględnienia procedury podłączenia do sieci energetycznej, procedury uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania badań ornitologicznych.

Zarząd wyraził zgodę na budowę farm wiatrowych oraz przygotowani do przetargu.
(Wicestarosta był przeciw).

Ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zebranym pismo Dyrektora ZS W Mogilnie w sprawie zaopiniowania na stanowisko Wicedyrektora pani Lidii Nowak.
Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził jednoznacznie, ze Dyrektor powinien osobiście przedstawić kandydaturę wicedyrektora członkom Zarządu.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przyjął do wiadomości powyższe i stwierdził, że osobiste przedstawianie kandydatów wraz z jego osiągnięciami może stać się zwyczajową normą.
Zarząd przy 2 głosach za i 1 wstrzymującym (1 członek zarządu nie brał udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniował powyższą kandydaturę.
Zarząd zaproponował spotkanie w sprawie procedur odzyskania mienia powiatowego oraz budowy Sali gimnastycznej w ZS Mogilno.

ad.12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 14:54:05
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 14:56:28
Ostatnia zmiana:2009-02-04 14:57:01
Ilość wyświetleń:582

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij