Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

86/08 z dn.02.07.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 86/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 2 lipca 2008r
.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław Zowczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/103/08 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z PFRON.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie do wystąpienia o pozwolenie na przeprowadzenie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 lutego 2008r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z PFRON. Przesunięcie środków jest wskazane z uwagi na konieczność przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz bardzo dużą ilość złożonych wniosków na dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.4
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Mogileńskiego. Wyjaśnił, ze w uchwale zmieniła tylko wartość dodatku funkcyjnego, która jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.5
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd 2 głosami za i przy 1 wstrzymującym postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.


ad.6
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r. Wojewoda Kujawsko –Pomorski swoją decyzją zwiększył plan dotacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w związku z przeniesieniem jednego etatu służby cywilnej z Komendy Wojewódzkiej do Komendy Powiatowej. Zmieniono również plan wydatków w rodzinach zastępczych z powodu utworzenia nowej zawodowej rodziny zastępczej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 213/08.

ad.7

Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie do wystąpienia o pozwolenie na przeprowadzenie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz wniosek Dyrektora MOW o upoważnienie na przeprowadzenie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia socjalne w związku z opuszczeniem mieszkania przez lokatora i koniecznością urządzenia aneksu kuchennego, pomieszczeń magazynowych oraz socjalnych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 214/08.

ad.8

Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.9

Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił pismo:
- skierowane przez Panią K.Gębala z Żabienka do Gminnej Spółki Wodnej w sprawie zalewania części działek wodą deszczową na wysokości remontowanej drogi krajowej nr 15.
- Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate informującego o sukcesie uczniów min. szkól powiatowych. Członek Zarządu Jacek Kraśny zaproponował spotkanie z zwycięzcami oraz wręczenie im okolicznościowych listów gratulacyjnych i gadżetów.

Aleksandra Kędzierska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, ze Powiat chce pozyskać nieruchomości stanowiące w chwili obecnej własność Pana Rafała Fojutowskiego, graniczące z nieruchomościami Powiatu Mogileńskiego w celu włączenia ich do terenów przeznaczonych do utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.
Rozpatruje się dwie możliwości rozwiązania sprawy wymiana lub zamiana gruntów. Do zamiany gruntów konieczne jest zlecenie wyceny gruntów, co pociągnie za sobą koszty rzeczoznawcy i podpisania aktu notarialnego, druga możliwością jest wymiana gruntów na podstawie decyzji administracyjnej, którą może przeprowadzić geodeta. Adwokat jednak uważa, że zamiana jest kosztowniejszym wyjściem, ale bardziej bezpiecznym.
Ponadto Wicestarosta poinformował o toczących się negocjacjach w sprawie podpisania umowy z Kostrzyńsko –Słubicką Strefa Ekonomiczną.
Na zarządzie wywiązała się dyskusja dotycząca zapisów w projekcie umowy z Kostrzyńsko –Słubicką Strefą Ekonomiczną.

ad.10

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

ad.11

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 14:51:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 14:56:28
Ostatnia zmiana:2009-02-04 14:57:09
Ilość wyświetleń:392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij