Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

85/08 z dn.25.06.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 85/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 25 czerwca 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Spotkanie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Bielicach.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na Bankową obsługę budżetu Powiatu Mogileńskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży w trybie przetargu nieograniczonego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Szerzawach k/Mogilna do zawarcia umowy najmu.
6. Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Mogileński silnika zaburtowego Honda do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3

Aleksandra Kędzierska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, ze Powiat chce pozyskać nieruchomości stanowiące w chwili obecnej własność Pana Rafała Fojutowskiego, graniczące z nieruchomościami Powiatu Mogileńskiego w celu włączenia ich do terenów przeznaczonych do utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Pan Rafał  Fojutowski otrzymałby w zamian 2 działki położone obok siebie w miejscowości Kwieciszewo  o zbliżonym areale i użytkach. Do planowanej zamiany gruntów konieczne jest zlecenie wyceny zamienianych gruntów, co pociągnie za sobą koszty, rozpatruje się również możliwość wymiany gruntów na podstawie decyzji administracyjnej, którą może przeprowadzić geodeta, ale sprawę należy zlecić innej geodezji, ponieważ sami sobie nie możemy wydać decyzji, –co było by tańszą alternatywą.
Pan Rafał Fojutowski wyraził wole na wymianę bądź zamianę gruntów. Poinformował tylko, że dojazd do pozostałej części gruntów w Bielicach po wymianie będzie miał utrudniony. W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie sprawy, do czego zobowiązała się Pani Naczelnik.

ad.4

Danuta Olejnik Referent Wydziału Organizacyjnego przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na Bankową obsługę budżetu Powiatu Mogileńskiego oraz jednostek organizacyjnych, służb i straży w trybie przetargu nieograniczonego. Wyjaśniła ponadto, ze w wrześniu upływa termin umowy na bankową obsługę budżetu powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, służb i straży. Konieczne jest podjęcie procedury postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszczęcie postępowania dotyczy również jednostek organizacyjnych oraz służb i inspekcji, uzasadnione jest to względami ekonomicznymi tj. możliwością uzyskania dogodniejszych warunków finansowych dla szerszej grupy podmiotów zainteresowanych obsługa bankową. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy. Dla określenia wartości przyjęto dane wskazane przez jednostki oraz uśrednione ceny za poszczególne usługi obliczone na podstawie złożonych przez banki taryf prowizji i opłat bankowych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 210/08.

ad.5

Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Szerzawach k/Mogilna do zawarcia umowy najmu wraz z wnioskiem Dyrektora.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 211/08.

ad.6

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r. Dokonano się zmiany źródła finansowania inwestycji dotyczących docieplenia budynków stanowiących mienie Powiatowe, źródła przeznaczenia kredytu w wysokości 300.000,00 ujęte w załączniku nr 3. Pierwotnie zaplanowana kwota kredytu 150.000,00 przy zadaniu –docieplenie budynku na ul.Ogrodowej została rozbita na 130.000,00 – docieplenie przy ul. Ogrodowej oraz 20.000,00 docieplenie budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Strzelnie.
Zarząd wyraził zgodę na zmiany w projekcie uchwały.

ad.7

Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Mogileński silnika zaburtowego Honda do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 212/08.

ad.9

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zebranym wyliczenie kosztów prowadzenia nauki jazdy w ZS Bielice w roku szkolnym 2008/2009 oraz szacunkowy koszt prowadzenia nauki jazdy w formie kursowej, co mogłoby spowodować obniżenie kosztów. Jednak w sprawie nauki w formie kursowej musi wypowiedzieć się Kuratorium Oświaty.

Zarząd spotkał się z Wicewojewoda Kujawsko –Pomorskim Dariuszem Kurzawą, który przedstawił nowe kompetencje i zadania wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych.


ad.10

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.11

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 14:51:05
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 14:56:28
Ostatnia zmiana:2009-02-04 14:57:11
Ilość wyświetleń:549

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij