Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

84/08 z dn.18.06.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 84/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 18 czerwca 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach –Gospodarstwo Pomocnicze.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w roku szkolnym 2008/2009”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych. Dokonano zmian w planie wydatków w MOW w Szerzawach celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla uprawnionych nauczycieli. Dotację przyznana decyzją Wojewody przeznaczono na prace związane z modernizacją ewidencji gruntów oraz zakładaniem ewidencji budynków dla terenów miast i wsi.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 208/08.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/113/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach –Gospodarstwo Pomocnicze.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w roku szkolnym 2008/2009”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Zarząd przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.9
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z propozycją podziału dotacji dla spółek wodnych wg. załącznika do protokołu.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 209/08.

ad.10
Zarząd Powiatu podjął trzynaście decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo Nefromedica z prośbą o zawarcie ugody regulującej problematykę istniejącego zadłużenia, wynikającego z problemów, jakie spółka napotkała w swojej działalności związanych z nakładem zarówno na adaptację wynajmowanych pomieszczeń i wyposażenia w najnowszy sprzęt i środki medyczne. Zgodnie z treścią uchwały Nr XLVI/283/06 Rady Powiatu w Mogilnie konieczne jest wykazanie dokumentów potwierdzających sytuację wskazaną we wniosku, o co Zarząd zwrócił się do wnioskodawcy.
Starosta przedstawił również dwa wnioski od PZW Mogilno i OSRiR w Mogilnie z prośbą o przekazanie silnika spalinowego do łodzi motorowej używanego przez Społeczną Straż Rybacką. Zarząd udzieli odpowiedzi zainteresowanym po formalnym sprawdzeniu możliwości przekazania silnika.

Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił dokumenty związane z tworzeniem podstrefy strefy ekonomicznej oraz propozycję umowy z kostrzyńsko –słubicką strefą ekonomiczną. Wg załącznika do protokołu.

ad.12 
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-04 14:46:46
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-04 14:56:28
Ostatnia zmiana:2009-02-04 14:57:15
Ilość wyświetleń:426

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij