Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVII/08 z dn.13.11.2008r.

Protokół Nr XXVII/08
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 13 listopada 2008 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 16.00 do 16.20

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
(Nieobecni radni: Jerzy Szczotka, Henryk Przybysz)
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka wyjaśnił, ze sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie  zgodnie z art.15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1592 z późn.zm.) oraz § 12 pkt. 10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz.Woj. Kujawsko Pomorskiego z 2002r. Nr 122 poz.2470z późn.zm.) oraz odczytał proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie,
a. stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r
7. Wolne głosy i sprawy różne.
8. Zakończenie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad?

W związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

ad.3
Interpelacje i zapytania radnych nie było.

ad.4
Odpowiedzi na interpelacje nie było.

ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Agnieszka Matecka Głowna Księgowa SPZOZ wyjaśniła, że w związku z ukazaniem się nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej istnieje możliwość uzyskania pożyczki na spłatę zobowiązań publiczno prawnych (wobec ZUS), byłyby to zobowiązania bieżące, ponieważ zakład nie ma żadnych zaległości, ale też na to można uzyskać pożyczkę w kwocie 443tys.zł. Istnieje też możliwość uzyskania środków na spłatę pożyczki udzielone przez podmiot, który utworzył zakład, zaciągniętej w celu uregulowania zobowiązań, o których mowa w art.4 w/w ustawy, pod co podciągnięto zobowiązania cywilno –prawne, na których sfinansowanie zaciągnięto pożyczkę w starostwie w kwocie 800tys.zł. maksymalnie można ubiegać się o kwotę 1.239tys.zł.

Radny Jan Szarek zapytał czy pożyczka jest umarzalna i w jakiej części?

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger poinformował, że 30% tylko musi być wpłacone a 70% zostanie umorzone. Do spłaty jest to w ciągu 5 lat, podobnie jak w pożyczce restrukturyzacyjnej. Czyli czysty zysk.
Agnieszka Matecka Głowna Księgowa SPZOZ dodała, że kredyt jest oprocentowany 3%.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

Skarbnik Karina Kostyra wyjaśniła, że w uchwale jest zwiększenie dochodów na kwotę 370.119 a wydatków tylko 8.619. Różnica wynika z tego, że 289.500tys.zł. otrzymano w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na DPS. Na dzień dzisiejszy była zaplanowana cała pula środków w związku z tym zmniejszono nadwyżkę, wprowadzając środki z dotacji i stąd różnica. Ponadto są środki z subwencji ogólnej z części uzupełniającej z przeznaczeniem na projekt dokumentacji na wymianę CO z węglowego na gazowe oraz zakup węgla w starostwie. Dodatkowa zmiana to środki przeznaczone na DPS związane częściowo ze standardami a częściowo z bieżącą działalności, głównie idą na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zakup oleju, żywności. W ZSZ w Strzelnie środki z czynszu wracają do jednostki na zakupy bieżące.

Radny Mirosław Leszczyński zapytał o wysokość dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla DPS?

Skarbnik Karina Kostyra – jeden milion złotych.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

ad.7
Radny Radosław Trepiński uczestniczył w uroczystościach związanych z Świętem Niepodległości gdzie zrodził się pomysł, który zgłosił już Staroście w czasie uroczystości, aby sztandar, który uchwaliła Rada Powiatu na wszystkich uroczystościach prowadzili Radni. Forma najwłaściwsza z całym szacunkiem dla osób reprezentujących powiat, ze względu na dostojność sztandaru, uroczystości, powagę powinni to być Radni. Padła też propozycja regulaminu, Radny uważa, ze niepotrzebna, można wewnętrznie ustalić trójki Radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który również o tym rozmawiał ze Starosta podzielił zdanie Radnego.

ad. 8
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.16.20

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2009-02-02 15:08:27
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2009-02-02 15:09:48
Ostatnia zmiana:2009-02-02 15:10:14
Ilość wyświetleń:353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij