Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr24/08

                                  PROTOKÓŁ Nr 24/08

      Z    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  STAŁYCH 

                             RADY  POWIATU   w    MOGILNIE 

                   z   dnia   11  sierpnia    2008 r. w  Mogilnie 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Wiceprzewodniczący   Rady  Powiatu  Jan  Bartecki.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  13  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Stwierdzenie  kworum.

3.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

      4.  Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
           bilansu  
Powiatu  Mogileńskiego.
      5.   Opiniowanie  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego

             na 2008r.

      6.  Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  podjęcia w 2008r.                     
          realizacji  inwestycji 
  pod    nazwą  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice –
         Sławsk  Wielki na   odcinku
Bożejewice    – gr.  Powiatu inowrocławskiego  (Żerniki) na
         odcinku dł.

9.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Wiceprzewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  stwierdził, że  wg  listy  obecności jest  obecnych  13 radnych , czyli kworum  do  podejmowania  prawomocnych obrad.

 

ad.3

Wiceprzewodniczący  przedstawił  porządek  posiedzenia.  

Członkowie  Komisji  wspólnych  przyjęli  proponowany  porządek  posiedzenia.

 

ad.4

Wiceprzewodniczący  poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu   Powiatu  Mogileńskiego.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu   Powiatu  Mogileńskiego.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  to  było  konieczne  aby  dla takiej  uchwały  zwoływać  sesję  nadzwyczajną?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  skonsolidowane  roczne  sprawozdanie  finansowe  podlega  zatwierdzeniu   przez  organ  zatwierdzający tj. Radę  Powiatu  Mogileńskiego  nie  później  niż  8  miesięcy  od  dnia  bilansowego , natomiast  do RIO zostało  przesłane   w  czerwcu  zgodnie z  obowiązującą  zmianą  do ustawy.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  kontynuował  wypowiedź,  że  radni  nie  mieli  szans  się  zapoznać,  czy  tak  to  powinno  być,  że  za  pięć  dwunasta   przedkłada się materiały  i   działa   z  zaskoczenia.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  czy  to  jest  prawda  możemy przedstawić  ustawę.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  dodał,  czy  to  jest  prawda  czy  nie  to  ja  mogę  nie  głosować.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

ad.5

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego   na 2008r., jednocześnie  dodała  że  zmiany  dotyczą  pozyskania  środków  na  drogi  i  obszary  wiejski  oraz  rozpisanie  przetargu  na  wykonanie  przebudowy  drogi  powiatowej.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Radosław  Trepiński  zapytał,  czy  w  projekcie  zapis  o  środkach   na  rozmowy  telefoniczne w  DPS –ie  dotyczy  dodatkowych  środków?  

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że  jest  to  przeniesienie  z  działu  żywność  na  stacjonarne  rozmowy  telefoniczne,  ponieważ  w  DPS –ie  wykonuje  się  dużo  rozmów  stacjonarnych  związanych  z  podopiecznymi.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński,  czy  nie  należałoby  zmienić  umowy?

 

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki i  Finansów Mirosław  Leszczyński  pytał,  czy  nie  można  przenieść środków  z  innych  paragrafów?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra odpowiedziała,  że  nie  ponieważ  w  innych  też  jest  napięty  budżet.

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.6

Starosta  Tomasz  Barczak  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  podjęcia w 2008r.  realizacji inwestycji  pod nazwą  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Janowice – Sławsk   Wielki na odcinku  Bożejewice    – gr.  Powiatu inowrocławskiego  (Żerniki) na odcinku dł. 1,46 km,  jednocześnie  dodał,  że  czas  ucieka,  a  przeciąga  się  decyzja  Wojewody  w  sprawie  dofinansowania  inwestycji  drogowych, dlatego  podjęliśmy  decyzje   o  rozpoczęciu  przebudowy  drogi  powiatowej  ze  środków  własnych,   istnieje  też  taka  możliwość,  że  otrzymamy  kredyt  z  WOŚ – u. Natomiast  aby  ogłosić  przetarg  na  wykonawcę   przebudowy  drogi  powiatowej  należy  podjąć   projekt uchwały , który  pozwoli  na  rozpoczęcie  procedur. 

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  wzrosły koszty  przebudowy  w  porównaniu  z   rokiem   ubiegłym?

 

 

Starosta  Tomasz  Barczak , odpowiedział,  że  zmalała  wartość  kosztorysowa.

 

Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

 

ad.7

Starosta  Tomasz  Barczak  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia „Wieloletniego planu  wydatków na  realizację  projektów Powiatu Mogileńskiego w  ramach  programów  operacyjnych na   lata  2008 – 2011. Poinformował  jednocześnie, że  Marszałek  Województwa  w  październiku  ogłosi  konkurs  ,  a  do  końca  marca  2009 r. będzie  składanie  projektów, załącznik  do  uchwały  przedstawia  projekty  naszego  Powiatu  na  lata  2008 -2011.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof Szarzyński,  zapytał  jak  wygląda  realizacja  przeznaczonych  środków  przez  Radę  Powiatu  dla  SP ZOZ  na ten  rok?

 

Z –ca Dyrektora Roman  Olejniczak  odpowiedział, że  środki  zostały  tak  rozdzielone  aby   dostosować  je ,  jako  wkład  własny  do  programów  realizowanych  przez  służbę  zdrowia. Jest  w  trakcie  realizacji  wyrównanie  poziomów  w  szpitalu  w  Strzelnie, następnie  będzie  winda  w  Mogilnie, przystosowanie  pomieszczeń  dla  nowego  aparatu  Rtg  w  Strzelnie.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Radosław  Trepiński  wyraził  zdziwienie , dlaczego  to  tak  się  ślimaczy,  czy  do  końca  roku  będzie  to  zakończone?

 

Z –ca Dyrektora Roman  Olejniczak  odpowiedział, że  tak,  oprócz  Rtg – u.

 

Przewodniczący  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury   Tadeusz  Szymański  pytał,  czy  faza  projektowania  nie  zostanie  przedłużona  przez  firmę  wykonawczą , jakie  środki  zostały  już  wydane ?

 

Z –ca Dyrektora Roman  Olejniczak , żadne.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  Radosław  Trepiński  stwierdził ,  że  dziwna  sytuacja,  ponieważ  najpierw była  batalia  o  środki , a  dalej  nic  nie  jest  zrobione.

 

ad.8

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odczytał,  informacje  dotyczącą  podstrefy  ekonomicznej.

 

ad.9

Wiceprzewodniczący  podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych  za  przybycie , a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący

                                                                                                    Rady  Powiatu

 

                                                                                                    Jan  Bartecki

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:51:27
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 14:00:49
Ostatnia zmiana:2009-01-12 14:00:51
Ilość wyświetleń:388
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij