Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 27/08

                                                           PROTOKÓŁ Nr 27/08

               Z POSIEDZENIA  WSPÓLNEGO  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY
        I     ZDROWIA ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY 
                               
 RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                          w  dniu   25 listopada 2008 r.

 

 

Posiedzenie  Komisji  Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji  Wspólnych,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołów  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ za III kwartał 2008r.

5.      Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r.

6.      Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

7.      Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

8.      Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

9.      Omówienie  projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem prowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

10.   Omówienie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009 – 2010.

11.  Sprawy  różne.

12.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.5

Przewodniczący  Komisji Wspólnych  powiedział,  że każdy  członek  Komisji  zdążył  się  zapoznać z  informacją z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r., dlatego  otwiera  dyskusję.

Przewodniczący zapytał,  jaki  wpływ  na  bezrobocie  w  Powiecie  ma  emigracja  zarobkowa?  -  ilu  pracodawców  odwiedziło  PUP, jednocześnie  zwrócił  uwagę, że  tabela  na  str. 34 jest  źle  opisana.

 

Dyrektor  Stanisław  Lenz   odpowiedział,  że  nie  prowadzimy  kontroli  nad  migracją, ponieważ   najczęściej jest  to  migracja  nielegalna, tzn. nie  zgłaszana  do  nas, a  legalna    jest  minimalna,  stopa  bezrobocia  najczęściej  zwiększa  się  zimą, ze  względu  na  prace  sezonowe  w  rolnictwie  i   budownictwie.

 

ad. 4

Przewodniczący  następnie  poprosił  o  pytania  do  sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ za III kwartał 2008r.

 

Członek Komisji  Krzysztof  Mleczko zapytał, czy strata  w  Ośrodku Zdrowia w  Wójcinie spowodowana jest  powstaniem  NZOZ – u ?

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  poinformował,  że  w  Filii  Szpitala w  Strzelnie  odbyło  się wspólne spotkanie     Komisji  Zdrowia  z   dyrektorem  SP ZOZ i Starostą , dodał że   było to  spotkanie. rzeczowe  i  merytoryczne, Dyrektor  Jerzy  Kriger  objaśnił  co  w  najbliższym  czasie  zostanie  wykonane  i  zakupione   oraz  co  jest  zaplanowane  na  najbliższy  rok  i  kolejne  lata.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko  powiedział, że padła  propozycja  remontu  i  przystosowaniu   baraku  przy  szpitalu  w  Strzelnie  na  pomieszczenia  do  rehabilitacji, koszt  tego  remontu  przewidziany  jest  na  kwotę  50 tys. zł , propozycja  jest  taka,  że  Gmina  Strzelno  daje  25 tys. a  drugie  tyle  daje  Powiat, a   na  wyposażenie  należałoby  poszukać  sponsorów, może zwrócić  się  do  KRUS !

 

Dyrektor  Jerzy Kriger  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi o  Wójcin, to  pacjenci  idą  za  lekarzem  i   nie  zatrzymamy  nikogo kto będzie  chciał być  przez  niego  leczony. Natomiast  jeśli  chodzi  o  wyposażenie  rehabilitacji, to  trzeba  zabiegać  i  lobować  na  rzecz  Szpitala. Następnie  Dyrektor  poinformował,  o  zawieranych  kontraktach  z  NFZ,  powiedział,  że  jest  lepiej  do  roku  obecnego , ale  w  porównaniu  z  innymi  Oddziałami  NFZ w  kraju  to  nasze  stawki  za  usługi  medyczne     niższe  i  to  na  spotkaniu w  NFZ- wia   zostało  przez  nas  dyrektorów  powiedziane  i  oprotestowane w  wystosowanym  piśmie  do  Ministerstwa  Zdrowia.

 

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  pełnomocnika  Starosty ds.  UE  o  przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

Agata  Matyjasik   omówiła  poszczególne  zadania  na  które  zostały  złożone  wnioski  o  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  przedstawiła  wnioski  przygotowywane.

 

ad.7

Przewodniczący poprosił  Starostę Tomasza  Barczaka  o  przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  stowarzyszenie „ SĄSIEDZI” ma  za  cel  integrować  gminy, wspierać przedsięwzięcia oraz   angażować  się  w  działania  i wspólne  projekty .

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r., jednocześnie dodał,  że    projekt  uchwały  zostanie  zmieniony, ponieważ  do  inwestycji  budowa  Sali  gimnastycznej  przy ZS w  Mogilnie, należy  dodać   koszty projektu   kanalizacji  deszczowej.

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  informację.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury,

Za  głosowało  7  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia . 

 

ad.9

Przewodniczący  poprosił  o omówienie  projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem prowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

Starosta  powiedział, że wybrane zostało  najtańsze  Biuro  Badania  Sprawozdań Finansowych „REWIMAR” sp. z o. o  z  Torunia. 

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  projekt  uchwały .

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury,

Za  głosowało  7  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia . 

 

ad.10  

Przewodniczący zapytał  się  czy    pytania  do   projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009 – 2010.

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  powiedział, że  po  ostatnich  doniesieniach  prasowych  o   zdewastowanych   oknach  i  drzwiach   w  gimnazjum  jest  zbulwersowany  wypowiedziami Policji, ponieważ   przyznano  się , że  kamery    były  nieczynne, taki afront, to  przecież  woda  na  młyn dla  chuliganów.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poddał pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  5  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury,

Za  głosowało  7  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia . 

 

ad.11

W  sprawach  różnych  Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzej  Konieczka  poinformował, że  jest  w  trakcie  opracowywania  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  i większych  zmian  nie  przewiduje . Następnie  powiedział,  że  pojawiła się    alternatywa  dla  SOSW  w  Szerzawach, ponieważ  istnieje   możliwość    utworzenia   Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii , takie    najnowsze  założenia   Ministerstwa ,  także  od  lutego  można  by  pozyskać   środki  na  utworzenie  ośrodka,  mamy odpowiednią  bazę , należałoby  zatrudnić  dodatkowo  3  opiekunów  i  bylibyśmy  jednymi   z  pierwszych, którzy  uruchomili  by  taki  ośrodek.  

 

Przewodniczący  Radosław  Trepiński  zapytał, jaki   będzie  skład  pocztu  sztandarowego  na  najbliższe  uroczystości? Następnie  wspomniał  o  imprezie  „Beczka  Śmiechu”, że impreza  była udana , tylko  niektóre  dowcipy  były  obsceniczne. 

 

Starosta  odpowiedział, że  w  skład  pocztu  będą  wchodzić  radni Powiatu. Natomiast  jeśli  chodzi  o  imprezę, to  była  pierwszą  z tego  rodzaju, uczestnicy  byli  zaznajomieni   z  regulaminem, myślę  że  w  przyszłym  roku  będziemy  bardziej  wyczuleni  na  taki  repertuar.

 

ad.12

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji  wspólnych, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                    Przewodniczący  Komisji   Wspólnych

 

                                                                                                Tadeusz  Szymański

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:41:08
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 13:44:19
Ostatnia zmiana:2009-01-12 13:44:52
Ilość wyświetleń:435
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij