Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 30/08

 

 

                                                       PROTOKÓŁ Nr 30/08

                            Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                               RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  26  listopada   2008r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ za III kwartał 2008r.

5.      Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r.

6.      Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

7.      Przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

8.      Omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

9.      Omówienie  projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008.

10.   Omówienie  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009 – 2010.

11.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad. 5

Przewodniczący poprosił   Stanisława  Lenza   Dyrektora Powiatowego  Urzędu  Pracy o    przedstawienie   informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008r., jednocześnie  pytając , czy  bezrobotni  z  wyższym  wykształceniem    wchłaniani  przez  rynek  pracy , czy  dużo  osób  wyjechało  do  pracy  za  granicę?

 

Dyrektor  Stanisław  Lenz  odpowiedział, że  większości  udaje  się  znaleźć  pracę, nie  zawsze  na  terenie  naszego  Powiatu, natomiast  jeśli  chodzi  o  emigrację  zarobkową , to  nie  mamy  takiej  możliwości  aby  prowadzić   takie  dane, szacujemy  że  około  300 – 400 osób.

 

ad. 4  

Następnie Przewodniczący poprosił o  pytania  do  przedstawionego   sprawozdania finansowo – ekonomicznego SPZOZ za III kwartał 2008r., równocześnie  zapytał  jak  przebiega  remont  kotłowni  w  Szpitalu  w  Strzelnie, jak  będzie  rozliczana, kto  wykonuje    inwestycję?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział, umowa   zawarta   jest  na  10  lat,  koszt  inwestycji  będzie  zależny   od  wskaźników , cen  gazu , wykonawcą  jest  firma  „CZEMAR” z  Bydgoszczy , kotłownia  jest  już  prawie  gotowa.

 

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  poprosił  pełnomocnika  Starosty ds.  UE  o  przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

Agata  Matyjasik   omówiła  poszczególne  zadania  na  które  zostały  złożone  wnioski  o  dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  przedstawiła  wnioski  przygotowywane, dodając  że  w  poz. 11 tabeli  należy  zwiększyć  kwotę   o  27 000,-zł.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał,  ile  składa  się  wniosków?

 

Agata  Matyjasik , odpowiedziała, że   złożyliśmy  12 wniosków  z  czego  3  odpadły.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  pytał  dalej,  czy  na  drogi  będzie  składany  wniosek ?

 

Agata  Matyjasik  odpowiedziała, że  będziemy  składać  wniosek, termin  składania  wniosków został  przesunięty  z  października  na  grudzień  br..

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał, czy  mamy  szanse  na  dofinansowanie  tzw. „schetynówek”? – dodał, że  należałoby   mieć  zagwarantowane  środki   własne w  budżecie, bo  to  jest  dofinansowanie  50%na 50%  oraz   posiadać   dokumentację  na  drogi.

 

Agata  Matyjasik, powiedziała, że  skorzystają tylko te  samorządy, które  już  posiadają  studium  wykonalności, dokumentację  techniczną  oraz  w  budżecie mają  zapewnione  środki  i  przede wszystkim   musi  być  to droga  wyższej  używalności.

 

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny  dodał, że  musi  to  być  droga,  która  łączy  się  z  drogą  krajową  lub  wojewódzką.

 

ad. 7

Przewodniczący poprosił Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop  o    przedstawienie informacji o realizacji działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.

    

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  jak  na  informację  to  jest mizerna.

 

ad. 8

Przewodniczący  poprosił Skarbnik  Karinę  Kostyrę o przedstawienie  projektu   uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2008r.

Skarbnik  Karina  Kostyra poinformowała,  że    projekt  uchwały  zostanie  zmieniony, ponieważ  do  inwestycji  budowa  Sali  gimnastycznej  przy ZS w  Mogilnie, należy  dodać   koszty projektu   kanalizacji  deszczowej.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Sekretarz Krzysztof  Dobrychłop  omówił  projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2008., jednocześnie   powiedział, że wybrane zostało  najtańsze  Biuro  Badania  Sprawozdań Finansowych „REWIMAR” sp. z o. o  z  Torunia. 

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący przedstawił   projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony bezpieczeństwa Obywateli i porządku Publicznego na lata 2009 – 2010.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  w  programie  nie  ma  bezpośrednio  odpowiedzialnych  zespołów, osób  za  poszczególne  rozwiązania, np. jest  Komisja  ds. rozwiązywania  problemów  alkoholowych, przecież  ona  nie  ma  instrumentu, jest  to  zbyt  ogólnikowe ,  program  jest  nie do  precyzowany  technicznie,  po  za  tym  powinna  być  raz  na  pół  roku   informacja  z  realizacji  programu.

 

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  powiedział,  że  ustawa  nie  określa  takiej  informacji.

 

ad.11

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                            Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                              Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 13:15:19
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 13:15:37
Ostatnia zmiana:2009-01-12 13:16:42
Ilość wyświetleń:437

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij