Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr29/08

                                                       PROTOKÓŁ  Nr 29/08

                                    Z   POSIEDZENIA   KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                               RADY  POWIATU   MOGILNIE

                                                    w  dniu  10 września   2008 r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego   posiedzenia.

4.      Powołanie  zespołu  kontrolnego do  przeprowadzenia  kontroli  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie.

5.      Analiza wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

6.      Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

7.      Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

8.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.

9.      Sprawy  różne.

10.  Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  zgodnie  z planem  kontroli  Komisji  w  miesiącu  październiku  odbędzie  się  kontrola  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie, dlatego   w związku  z  tym  powołuje  Zespół  Kontrolny  w  następującym  składzie :

  1. Krzysztof  Szarzyński – przewodniczący
  2. Ryszard  Basa – z- ca przewodniczącego
  3. Mirosław  Leszczyński  -  sekretarz 

 

Przewidywany  termin  kontroli  8 października 2008r.  

 

Przybył  na  posiedzenie  p. Jerzy  Szczotka .

 

ad.5

Przewodniczący  poprosił   Andrzeja  Konieczkę Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  o  przedstawienie  analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

 

Z –ca  przew. Ryszard  Basa  powiedział,  że  możemy  się  chwalić  wynikami  matur  w  naszych  szkołach ,  ponieważ     to    bardzo  dobre  wyniki, jest  to  sukces  nauczycieli  i  uczniów.

 

Przybył  na  posiedzenie  p. Krzysztof  Mleczko.

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  skierował  wniosek  do  Naczelnika  Andrzeja  Konieczki -  jakie    możliwości  utworzenia  centrum  spawalniczego  w  ZSZ w  Strzelnie?

 

Naczelnik Andrzej  Konieczka  poinformował,  że  możemy  być  dumni  i  usatysfakcjonowani  wynikami  matur,  ponieważ  w  niektórych  przypadkach  mamy  lepsze  wyniki  od  średniej  w  województwie. Natomiast  jeśli  chodzi  o  rekrutacje  do  szkół  w  naszym  Powiecie,  to  ubywa  uczniów  i  oddziałów  zwłaszcza  w  liceach  ogólnokształcących , najbardziej  widoczne  jest   to  w  LO  w  Strzelnie, natomiast  przybywa  uczniów  w  szkołach  zawodowych , rynek  pracy  wymusił  to  zainteresowanie. Staramy  się  przyciągać  uczniów  do  naszych  szkół,  dobrymi  wynikami  matur, jak  i   poprzez  wyposażenie  w  tablice  multimedialne, nowe komputery  itp.   Następnie   Naczelnik  przedstawił  i  omówił   zakończenie  remontów  w   poszczególnych   szkołach i  ośrodkach,  dodając  że  na  te  inwestycje  zostało  wydane  1,4 ml zł .Natomiast  odpowiadając  na  pytanie,  czy  istnieje  możliwość  utworzenia  centrum  spawalniczego, to  powiedział, że  przy  Zespole  Szkół  w  Bielicach   przy   warsztatach  szkolnych  istnieje   ośrodek  szkolenia  spawaczy, który  posiada  certyfikat ,  także  nie  ma  potrzeby  tworzenia  centrum.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  warsztaty  w  ZSZ w  Strzelnie  powinny  współpracować  w  kooperacji  z  takim  zakładem,  który  oprócz  szkolenia  uczniów  powinien    przynosić   im   dochód.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  tak  jest .

 

ad.6

Przewodniczący   przedstawił  sprawozdanie  finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2008r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie,  jednocześnie  dodając, że  wynik  finansowy  jest  na  plusie.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  poinformowała, że   dla   szpitali   powiatowych  został  ogłoszony  konkurs   na  szpitalnictwo  w  ramach  programów  unijnych, na  inwestycje  i  sprzęt,  aby  pozyskać  środki  unijne  należy  w  budżecie  pokazać  środki  własne   w  wysokości  35% ,  ponieważ  SP ZOZ nie  posiada  takich  środków, dlatego  Powiat  udzieli  pożyczki   w  ramach  dotacji.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko  zapytał,  czy  my  jako  Powiat  nie  możemy  zrobić  tych  inwestycji  z  własnych  środków , tylko  musimy  czekać  na  wirtualne  pieniądze  z  Sejmiku  Województwa.?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że    to   duże  środki  i  trudno  aby  się  o nie  nie  ubiegać. 

ad.7

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  informację   o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r. jednocześnie  dodając,  że  RIO  zaopiniowała  pozytywnie  informację  Zarządu  Powiatu   o  przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  za I półrocze  2008r. Następnie  powiedziała, że  niektóre  inwestycje      zakończone, inne  rozpoczęte, dodała,  że  otrzymaliśmy  pismo  od  Burmistrza  Mogilna   podwyższające  nam czynsz  za  wynajem   z  2    do  10  zł., jest to  bardzo  duża  podwyżka.

 

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  wnioskował,  aby  dla  wspólnoty  mieszkaniowej  wyprowadzić  na  zewnątrz  liczniki  zużycia  ciepła.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  on  pierwszy  o  tym  mówił  w  zeszłym  roku, to  wtedy  Komisja  tego  nie  chciała  zrozumieć.

 

Komisja    nie  wniosła  uwag  do  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2008r.

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2008r.Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

W  sprawach  różnych   -  Przewodniczący  odniósł  się  do  propozycji  Członka  Komisji  Jerzego  Szczotki,  aby  posiedzenia  Komisji  nagrywać, uznał,  że  taki  zapis  powinien  znaleźć  się  w  Statucie  Powiatu,  aby  nikt  nie  miał  wątpliwości,  czy  trzeba  nagrywać,  czy  nie.

 

ad.10

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                               Krzysztof  Szarzyński

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2009-01-12 12:05:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2009-01-12 12:20:48
Ostatnia zmiana:2009-01-12 12:21:23
Ilość wyświetleń:389
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij