Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 67/04

Protokół Nr 67/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 9 czerwca  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały XIX/114/04 z dnia 31 marca 2004r. określającej zadania na których realizacje przeznacza się  środki z PFRON.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w budżecie  na 2004r. po stronie dochodów o wydatków.
5. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie powierzenia zadań doradców metodycznych.
6. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu  w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
7. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
8. Przedstawienie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Mogileńskiego w rok 2003.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
11. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .

ad.3
Kierownik PCPR M.Konkiewicz przedstawiła uchwałę Rady Powiatu  w sprawie zmiany uchwały XIX/114/04 z dnia 31 marca 2004r. określającej zadania na których realizacje przeznacza się  środki z PFRON. Wyjaśniła jednocześnie, że zostają przesunięte niewykorzystywane środki z pozycji "udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek" i "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" na  pozycje "dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych" oraz "dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych".
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.4
Skarbnik przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu  w sprawie zmian w budżecie  na 2004r. po stronie dochodów o wydatków. Wojewoda swoją decyzją zwiększył  dotacje celowe  w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z związane  z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ratowniczo -gaśniczych oraz zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowe, w dziale działalność usługowa  z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w rozdziale 75411 dokonano przeniesień  w związku z koniecznością  pokrycia kosztów badań okresowych i profilaktycznych funkcjonariuszy tut. komendy.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr145/04.

Ad.5
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilne w sprawie powierzenia zadań doradców metodycznych. Zaznaczył jednocześnie, ze metodyków powołuje rada ale starosta musi zasięgnąć opinii  Dyrektora Kujawsko -Pomorskiego Centrum Edukacji w Bydgoszczy.
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia odbędzie spotkanie z metodykami.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.6
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilne w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady rady.

Ad.7
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Budowie budynku gospodarczego -chlewni i płyty gnojowej wraz z niezbędnymi urządzeniami  budowlanymi  z nimi związanymi na działce o nr ewid.29 w miejscowości Ratowo, gmina Mogilno,
- Rozbudowie budynku gospodarczego  o garaż na działce o nr ewid. 184 w miejscowości Procyń, gmina Mogilno,
- Rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowie garażu na działce o nr ewid. 140/5 w miejscowości Marcinkowo, gmina Mogilno,
- zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej  na magazynowo - produkcyjną położoną  na działce o nr ewid 1820 w Mogilnie przy ul.Obrońców Mogilna ,
- budowie pawilonu handlowego na działce  o nr ewid 1679/6 położonej  w Mogilnie przy ul.Dworcowej,
- podziału geodezyjnego działki nr 24 w miejscowości Golejewo, gmina Jeziora Wielkie,
- budowie budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 234/1 w miejscowości Wola Kożuszkowa, gmina Jeziora Wielkie,
- przebudowie budynku gospodarczego na cele mieszkalne na działce nr ewid.52/2 w miejscowości Wola Kożuszkowa, gmina Jeziora Wielkie.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.

Ad.8
Zarząd po zapoznaniu się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Mogileńskiego w rok 2003, który stanowi załącznik do protokołu postanowił przesłać materiały pod obrady rady.

Ad.9
Zarząd ustalił delegacje, które wezmą udział w zakończeniu roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka poinformował, że przetarg na wykonawstwo dachu ZS w Bielicach wygrała firma z Grudziądza. Do MEN został skierowany wniosek o dofinansowanie  i decyzji niestety nie ma, naczelnik zapytał czy zarząd rozważa kwestę zaciągnięcia kredytu.
Zarząd  zdecydował ogłosić przetarg na kredyt, na pokrycie kosztów remontu dachu w ZS w Bielicach.
Zarząd dyskutował  o wyrównaniach i podwyżkach płac nauczycieli.
Starosta otrzymał zaproszenie na Olimpiadę Sportowców Wiejskich "ATENY" w Więcborku ale w związku z napiętym kalendarzem oddelegowany został członek zarządu H.Przybysz.
Wicestarosta przedstawił propozycję otwarcia filii komunikacji w Strzelnie. Zarząd zapoznał się z materiałami przygotowanymi przez naczelnika Wydziału Komunikacji, transportu i dróg.
Dział Promocji i Rozwoju Gospodarczego zaproponował zorganizowanie w Mogilnie eliminacji "Śmiechowiska" w dniach 24-25.09.2004r.
R.Abram  z działu promocji i rozwoju gospodarczego poinformował zebranych o ustaleniach  z burmistrzem miasta Mogilna, który zobowiązał się  wynająć salę kinową z nagłośnieniem bez opłat.
Zarząd zaproponował aby wszystkie umowy były  w formie pisemne, poprosił również o kosztorys  przygotowany przez wydział finansowy.

ad.10
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.

ad.11
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.


Protokołowała             
Kozlowska Anita

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-06-18 14:53:43
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-06-18 14:57:21
Ostatnia zmiana:2004-08-10 15:18:27
Ilość wyświetleń:1015

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij