Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 66/04

Protokół Nr 66/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 26 maja 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r Rady Powiatu  w Mogilnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego na rok 2004.
5. Omówienie dochodów i wydatków wykonanych i planowanych na koniec marca 2004r.
6. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
7. Przedstawienie planu Funduszu Pracy na 2004r. oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
10. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .

ad.3
Skarbnik przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r Rady Powiatu  w Mogilnie  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.  W uchwale dokonano przesunięć środków  z rezerwy ogólnej na kwotę 7tys.  z przeznaczeniem dla SOSW w Szerzawch na bieżącą działalność placówki.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr143 /04.

Ad.4
Skarbnik przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu mogileńskiego na rok 2004.
Wicestarosta P.Zowczak zapytał dlaczego środki na ochronę rośli nie są przekazane w całości oraz jak wyglądają wpływy z wydziału komunikacji?
Skarbnik wyjaśniła, ze kwota na ochronę roślin zostanie przekazana po kazaniu zestawienia przeprowadzonych  badań i faktur przez  gospodarstwo pomocnicze w Bielicach. Wpływy z komunikacji powinny utrzymać się na poziomie 58tys. miesięcznie a by plan został wykonany.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr144 /04.

Ad.5
Skarbnik ponownie przedstawiła  zestawienie dochodów i wydatków wykonanych i planowanych na koniec marca 2004r.
Zarząd omówił wykonanie i poruszał min. tematy paragrafów związanych z  nadzorem nad lasami, wydatkami rady powiatu i administracji, zakupem energii, kosztami promocji, inspektorem budowlanym.
Wicestarosta P.Zowczak zapytał czy skarbnik widzi zagrożenia dla budżetu powiatu patrząc na dane I kwartału?
Skarbnik nie widzi zagrożenia, jeżeli budżet będzie wyglądał jak dotychczas, jednak trzeba uwzględnić brak środków na pokrycie podwyżek nauczycieli.

Ad.6
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Budowie budynku mieszkalnego oraz nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania  budynku gospodarczego na klatkę schodową na działce o nr ewid. 431 w Strzelnie przy ul.Kościuszki.
- Budowie budynku garażowego z częścią gospodarczą na działce o nr ewid. 84/1 w miejscowości Ciechrz, gmina Strzelno
- 5rozbudowie stacji komórkowej PTK Centertel na działce  nr ewid. 76/17 polegającej na ustawieniu kontenera na  urządzenia techniczne oraz montowanie na  istniejącej wieży anten i kabli we wsi Lenartowo, gmina Jeziora Wielkie
- budowie warsztatu stolarskiego wraz z mieszkaniem i zapleczem socjalnym oraz wiaty na działce o nr ewid. 150/2 w miejscowości Ostrowo gmina Strzelno
- zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku  mieszkalnego na budynek  usługowy z adaptacją  polegająca na  przebudowie otworów okiennych i drzwiowych na działce o nr ewid. 670/5 w Strzelnie przy ul. Powstania Wielkopolskiego
- rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 48  w miejscowości Golejewo, gmina Jeziora Wielkie
- przebudowie budynku gospodarczego na budynek mieszkalny na działce nr ewid. 177/1 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Jeziora Wielkie.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.

Ad.7
Skarbnik przedstawiła plan Funduszu Pracy na 2004r. oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym.
Zarząd zapoznał się z wielkością planu finansowego  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na rok 2004r. zaktualizowanego przez Biuro Geodety Województwa z Urzędu Marszałkowskiego w Torunie pismem nr BG-7432/26/04 z dnia 24 marca 2004r. Zmniejszono zaplanowane przychody  z 214 tys. na 164tys. natomiast wydatki zwiększono na kwotę 22tys.
Wydatki i Przychody Funduszu Pracy na 2004r.ogółem wyniosły 15.971.440.
Środki fakultatywne - otrzymane decyzje na aktywne formy ( ogółem 2.605.400):
a) dec. MGPIPS z dn.25.02.04 nr DFI/075/31/04 - 2.214.800
b) dec. MGPIPS z dn.24.03.04 nr DFI-04021-2-AK/04 - 213.100
c) dec. MGPIPS z dn.19.04.04 nr DFI-04021-3-AK/04 - 127.500
d) dec. MGPIPS z dn.30.04.04 nr DFI-04021-3-AK/04 - 50.000 
z podziałem na  szkolenia (95.075), prace interwencyjne (637.588), roboty publiczne (515.004), staże absolwenckie ( 570.533), umowy absolwenckie (137.200), młodocianych pracowników ( 600.000), pożyczki na działalność gospodarczą (50.000).
Pozostałe wydatki (ogółem 245.100):
a) dec. MGPIPS z dn.25.02.04 nr DFI/075/31/04 215.100
b) dec. MGPIPS z dn.29.03.04 nr DFI-04021-4-AK/04 - 30.000
z podziałem na : rozwój systemu informatycznego (60.000), poradnictwo zawodowe (10.000), kluby pracy (19.600), opłaty pocztowe i prowizje bankowe ( 145.000), pozostałe wydatki (10.500).

ad.8
Zarząd dyskutował  o wyrównaniach i podwyżkach płac nauczycieli.

ad.9
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.

ad.10
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.


Protokołowała   
Kozlowska Anita

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-06-18 14:51:08
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-06-18 14:53:40
Ostatnia zmiana:2004-08-10 15:18:13
Ilość wyświetleń:941

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij