Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2004

UCHWAŁA Nr XVI /98/ 04 Rady   Powiatu w Mogilnie z dnia 28 stycznia 2004r.

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2004

Na podstawie § 13 ust.l i 2 Statutu Powiatu Mogileńskiego z dnia 23 września 2002r. (Dz.Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego nr 122 poz 2470 z 2002r.).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2004, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2004


Załącznik

Do uchwały nr XVI/98/04 Rady Powiatu w Mogilnie dnia 28 stycznia 2004r


 

 

L.P.

Miesiąc

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie tematu

Uwagi

1.

Styczeń

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004

Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za II półrocze 2003r.

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Zarząd, Skarbnik, Komisja Gospodarki i Finansów Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Komisje stałe Rady

Komisja Rewizyjna

 

2.

Luty

Omówienie zmian w planie sieci szkół i podjęcie uchwał powołujących nowe typy szkół

Przedstawienie sprawozdania finansowo-ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za IV kwartał 2003r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim oraz informacja z  realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2003 w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie oraz przedstawienie informacji o stanie porządku bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Przedstawienie informacji o kierunkach i zadaniach w zakresie promocji powiatu w roku 2004

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu

Mogileńskiego

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Dyrektor SPZOZ

Starosta Mogileński, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komenda Powiatowa Policji

Zarząd Powiatu

DZ.U.01. 142.1592 art.38bust.3 Ust.o samorządzie powiatowym DZ.U.02.7.58art.l0 ust. 1 ustawa o Policji

 

3.

Marzec

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rzecznika Konsumentów ze swojej działalności.

Uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mogilnie

Przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Programu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mogileńskiego

Informacja o realizacji programu wynikającego że strategii rozwoju powiatu w roku 2003 i określenie szczegółowych zadań do realizacji w roku 2004

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zarząd Powiatu

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury, Budownictwa oraz Leśnictwa i Rolnictwa

Zarząd Powiatu

Dz.u.03.86.804 atr.38ust.l ust. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz.U.01.62.628 art.14 ust. o odpadach DZ.U.01.62.627 art.l7ust. Prawo Ochrony Środowiska

4.

Kwiecień

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 oraz podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium dla zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za rok 2003.oraz informacja o realizacji dotychczas obowiązującego lokalnego programu pomocy społecznej i przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na lata 2004-2005.

Sprawozdanie finansowo-ekonomiczne z działalności SPZOZ za rok 2003 i I kwartał br.

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu, Komisja Rewizyjna

PCPR w Mogilnie Dyrektor SPZOZ

DZ.U. 98.64.414 art.47a ust 6 i 7 ust. o pomocy społecznej

 

5.

Maj

Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie Bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie.

Informacja o działalności Powiatowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Uchwalenie programu współpracy na lata 2004-2005 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancja wolności sumienia   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Powiatowe Centrum Wspierania Przedsiębiorczo ści

Zarząd Powiatu

DZ.U.03.96.873 art.5 ust. 3 ustawa o działalności użytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

6.

Czerwiec

Informacja o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

Przedstawienie informacji ostanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedstawienie informacji Wojewódzkiego Inspektora Fitosanitarnego o działalności inspekcji na obszarze Powiatu Mogileńskiego.

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury, Budownictwa oraz Leśnictwa i Rolnictwa

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektor Fito sanitarny

Uwzględnić w informacji stan goto­wości wydz. Ochr. Śród. i Architektury, Budownictwa oraz Leśni, i Rolnictwa do podjęcia zadań wyni­kających z akcesji Polski do Unii Dz.U.02.112.982 art.8aust.2 ust. Inspekcja Ochrony Środowiska Dz.U.02.171.1398 art.49a ust.2 ust. o ochronie roślin uprawnych

 

 

 

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dz.U.98.90.575 art.l2aust.3 ust.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

7.

Lipiec

Miesiąc wakacyjny

 

 

8.

Sierpień

Sprawozdanie finansowo-ekonomiczne za II kwartał br. SPZOZ w Mogilnie

Stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w roku szkolnym 2004/05    z   uwzględnieniem       informacji   o   wynikach   naboru   do    szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński

Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacja na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz informacja z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Dyrektor SPZOZ

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

Dz.U.01.142.1592 art.12 ust.9c oraz art.4 ust. 17 ust. o samorządzie powiatowym

9.

Wrzesień

Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego   za I półrocze br.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze br.

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu

Komisja Rewizyjna

 

 


10.

Październik

Informacja o stanie dróg powiatowych  oraz wykonanie planu remontów i napraw.

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie

 

11.

Listopad

Informacja dotycząca aktualnych problemów wsi i rolnictwa

Informacja o realizacji programu działania stowarzyszenia „SĄSIEDZI"

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Wydział Ochrony Środowiska i Architektury, Budownictwa oraz Leśnictwa i Rolnictwa

Zarząd Powiatu

 

12.

Grudzień

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005

Sprawozdanie finansowo- ekonomiczne SPZOZ za III kwartał br. Zatwierdzenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Zgłoszenie projektów uchwał przez organy upoważnione Statutem Powiatu Mogileńskiego

Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu, Komisja Gospodarki i Finansów Dyrektor SPZOZ

Komisja Rewizyjna

 

 
 

Załączniki

plan pracy rady (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-06-18 14:20:28
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-06-18 14:26:07
Ostatnia zmiana:2007-03-28 09:31:16
Ilość wyświetleń:1386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij