Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 21/08

 

 

                                                    PROTOKÓŁ  Nr  21/08

               Z POSIEDZENIA   KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I        ZDROWIA                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   26  maja   2008 r.

 

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5.      Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

6.      Przedstawienie analizy o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie za 2007r.

7.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2007r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2007

10.  Podjęcie uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

12.  Sprawy  różne.

13.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński   zapytał  czy  do  raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego  są   pytania?

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5 

Przewodniczący zapytał,  czy  do   przedstawionej   informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim  są  pytania  i  uwagi?

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Następnie  Przewodniczący  poprosił  o uwagi i pytania do  przedstawionej  analizy o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie za 2007r.

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański  zapytał, czy  nie  ma  pomyłki  jeśli   chodzi  o  wykazaną  ilość  osób  śmiertelnych, które  zginęły  w  pożarach, pytał  również  co  oznaczają  skróty na  str. 23 ?

Przewodniczący  odpowiedział,  że  na  jutrzejszym posiedzeniu  Komisji  będzie  Z – ca Komendanta, który  będzie  mógł  odpowiedzieć  na  zgłoszone   pytania członków  Komisji. 

 

ad.7

Przewodniczący  zapytał,  czy  są  uwagi do przedstawionego   sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2007r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący   porosił  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r . Skarbnik  Karinę  Kostyrę.

Skarbnik  Karina  Kostyra omówiła   proponowane   zmiany  w  uchwale  budżetowej.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie projekt  uchwały.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

ad.9

Przewodniczący poprosił  Główną Księgową  SP ZOZ w Mogilnie  Agnieszkę  Matecką  o przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2007.

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  poinformowała  członków  Komisji,  że  opinia dotycząca  bilansu  za  2007 rok  wydana  przez  biegłych  księgowych  z  Biura  „REWIMAR” w  Toruniu  jest   pozytywna.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie projekt  uchwały.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

Następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

ad. 11

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie projekt  uchwały.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

ad.12

W  sprawach  różnych  Komisja  omówiła  pismo  pani  Ewy  Gębala  dotyczące  protestu  mieszkańców w  sprawie  nieprawidłowości  związanych  z  przebudową  drogi  Nr 15  oraz  odpowiedź  na  przedstawione  zarzuty  z  KDD i A w  Bydgoszczy, a  także  pismo   pani  Pieszak  ze  Strzelna  w sprawie  pokrycia  kosztów  związanych  ze  zmianą  adresu. Komisja  w  tych  tematach  nie  zajęła  stanowiska.

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                  Radosław  Trepiński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 12:52:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:52:58
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:53:37
Ilość wyświetleń:332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij