Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 16/08

                                                           PROTOKÓŁ Nr 16/08

                       Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                             RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   21  stycznia  2008 r.

 

 

Posiedzenie   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Omówienie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy Staroście  Mogileńskim  za  rok  2007.

5.      Omówienie  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2007.

6.      Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu Powiatu  Mogileńskiego.

7.      Omówienie  planu  pracy  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  rok  2008. 

8.      Przedstawienie  planów  pracy  Komisji  Rady  Powiatu  na  2008 r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajem nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

15.  Sprawy  różne.

16.  Zakończenie .

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Komisja  zapoznała się  ze  sprawozdaniem  z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy Staroście  Mogileńskim  za  rok  2007.

 

ad.5

Komisja  omówiła   sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2007.

Przewodniczący  zapytał,  dlaczego  ostatni  punkt  sprawozdania  jest  ogólnikowy?

Wicestarosta  wyjaśnił  co  Komisja  miała  na  myśli.

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański  stwierdził,  że  w  wielu  przypadkach  napisano,  że  nieprawidłowości  nie  stwierdzono,  ale  powinno  być  że  wykonano  zalecenia  pokontrolne.

Przewodniczący  Komisji  potwierdził,  że  zapis  jest  niezręczny.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie    projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  Starostę.

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że  zmiany  dotyczą  OIK  w  Strzelnie,  dotychczas Ośrodek  prowadzony  był  przez  Caritas, natomiast  od  tego  roku   Zarząd  Powiatu dokonał  zmian w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a zarazem podjął  decyzję o prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie  w ramach własnych struktur organizacyjnych.

Przewodniczący  następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.7

Przewodniczący  powiedział, że  do  planu  pracy  Rady  należałoby  dodać  temat  związany  z  obchodami  10 – lecia  Powiatu, natomiast  jeśli  chodzi  o  miesiąc  to mógłby  być  wrzesień. Komisja  po  dyskusji  zaproponowała  w  planie  pracy  Rady  miesiąc  maj,  w  którym   by  odbyły    się  uroczystości   związane  z  10  - leciem  Powiatu  Mogileńskiego  oraz  wręczenie   sztandaru.  

Przewodniczący  powiedział,  że  należałoby  powołać  dwa  komitety  jeden  -  obchodów  10 – lecia  Powiatu  i  drugi  -  organizacyjny.

Następnie  Przewodniczący  zaproponowane  zmiany  i   poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.8 

Komisja  omówiła   plany  pracy  Komisji  Rady  Powiatu  na  2008 r. Przewodniczący  zaproponował,  aby  zmienić  zapis  w  planie  pracy  Komisji  dotyczący  zapoznania  się  z  bazą  materiałową  szpitala w  Mogilnie  i  Strzelnie  z  miesiąca  kwietnia  na miesiąc  luty.

 

ad.9  

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego. Następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący   projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 5 członków  Komisji.

 

ad.11

Przewodniczący  przedstawił  kolejny  projekt   uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim,  jednocześnie  zapytał  Komisję  czy  są  inne  propozycje?

Komisja  nie  wniosła  propozycji  innych  kandydatur,  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  dotychczasowych  członków  Komisji, tj. pana  Tadeusza  Szymańskiego  i  pana  Krzysztofa  Gołaszewskiego.

Za  głosowało  4  członków  Komisji,

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji ( T. Szymański)

 

ad.12 

Przewodniczący  poprosił  inspektor  Magdalenę  Szwarckopf  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.

Inspektor  Magdalena  Szwarckopf  poinformował,  że  zmiany  spowodowane  są  zmianą  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami, a  dotyczą  bonifikaty  od  ceny  sprzedawanej  nieruchomości.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 5  członków  Komisji.

 

ad.13

Inspektor  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła  projekt  kolejnej    uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania,  które  także  spowodowane  są  zmiana  ustawy.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.14

Inspektor  Magdalena  Szwarckopf  przedstawiła następny  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na wynajem nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad.15

W  sprawach  różnych   Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował  Komisję,  że  Zarząd  Powiatu  będzie  wnioskował  zmianę  w    porządku  sesji , tzn. przedstawi  dwa  projekty  uchwał , pierwszy  będzie  dotyczył  zmian  w  Statucie  SP ZOZ, chodzi  o  wykreślenie  oddziału  dla  przewlekle  chorych, drugi  będzie  dotyczył  dobudowy  części  mieszkalnej  i  jadalnej  z  zapleczem  technicznym  do  pawilonu  2, w  DPS  Siemionki.

 

 

ad.16   

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 12:17:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:19:12
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:19:20
Ilość wyświetleń:419

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij