Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 13/07

                                                 PROTOKÓŁ  Nr 13/07

           Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA 

                                          z   dnia  26 listopada    2007r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński .

W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .                       

2.      Przyjęcie  porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr VI/39/07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  30 marca  2007r. określającej  zadania  na których  realizacje  przeznacza  się  środki  PFRON.

5.      Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego w  latach  2007

6.      Omówienie  informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

7.      Przedstawienie  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Powiecie  Mogileńskim, informacji  o  programach  przeciwdziałaniu  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy w  2007roku.

8.      Przedstawienie  sprawozdania  finansowo – ekonomicznego   SP ZOZ w  Mogilnie  za III  kwartały  br..

9.      Przedstawienie  realizacji  działania  Stowarzyszenia  „Sąsiedzi”.

10.  Omówienie  projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2007r..

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  przyjęła  jednogłośnie protokół  z ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Marię  Konkiewicz   o  przedstawienie    projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr VI/39/07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  30 marca  2007r. określającej  zadania  na których  realizacje  przeznacza  się  środki  PFRON.

Następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  przyjęciem  głosowało  5 członków  Komisji.( nieobecny p. K. Mleczko, P. k. Laskowski)

 

 

 

 

ad.5

Kierownik Maria Konkiewicz  przedstawiła   projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego w  latach  2007 -2013”

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał,  jaki  był  koszt  opracowania  tej  strategii?

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała,  że  wybrano  najtańszą  firmę, a  zarazem  która  miała  referencje,  koszt  to  3250zł.

Członek  Komisji  Ryszard  Basa  zapytał, ile  osób  brało  udział  w  konsultacji „swoth”?

Kierownik  Maria  Konkiewicz , gminne  ośrodki  pomocy  społecznej, koła  niewidomych, stowarzyszenia , itp.

Wicestarosta   Przemysław  Zowczak , powiedział,  że  zabrakło  nie  wielu  szczegółów ,  które  należy  wpisać,  jak  w  nazwie „Powiatowa  strategia” następnie należy  dopisać Młodzieżowy   Ośrodek  Wychowawczy  w  Szerzawach.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  strategii.

Za  przyjęciem  głosowało  5 członków  Komisji.( nieobecny p. K. Mleczko, p. K. Laskowski)

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił  o  omówienie  informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  Dyrektora Dariusza  Chudzińskiego.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  powiedział,  że  do  pełnej   standaryzacji,  brakuje  nam  przede  wszystkim  wymagalnego   metrażu  na  mieszkankę  i  standardu    mebli, drugi  z  warunków  spełnimy  do  końca  tego  roku ponieważ   ogłosiliśmy  przetarg  na  wyposażenie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  meble ( 4 tys. sztuk). Najważniejsza  sprawa  to  rozbudowa  Domu,  ale  jest  to na  dziś  nie  wykonalne  ze  względu   na  bardzo  duże  koszty,   możemy  funkcjonować,  ale  nie  możemy  podnosić  kosztów,  nie  jest  to  w  porządku  dla  tych  co  się  starają , wg  standaryzacji to  mamy  zrealizowanych  18 pkt. i  nic   więcej  nie  możemy  zrobić  ponieważ nie  przekroczymy  pewnych  wymogów.  Wpisaliśmy  się  do  projektu  RPO , dzięki   staraniom  posłów  z  naszego  regionu. Jeśli  nie  rozbudujemy  Domu,  to  nie  będziemy  mogli  przyjmować  następnych  pensjonariuszek, będziemy  działać  na  zasadzie  wygaszania.

Komisja  przyjęła  informacje  do  wiadomości. ( przybył  na  posiedzenie  K. Mleczko i K. Laskowski)

 

ad.7

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Powiatowego   Urzędu  Pracy  Stanisława  Lenza  o przedstawienie  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Powiecie  Mogileńskim, informacji  o  programach  przeciwdziałaniu  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy w  2007roku.

Dyrektor  Stanisław Lenz  powiedział, że  we  wrześniu  br. stopa  bezrobocia  wzrosła  a  w  październiku  odnotowaliśmy  spadek, nie    mamy   odpowiednich   warunków   lokalowych   do  przeprowadzania  negocjacji  z  pracodawcami,  gdybyśmy  pozyskali  lokal  od  pana  Tyborskiego,  to  wiele  by  to  zmieniło,  na pewno  jest  to  duży  wydatek  dla  Powiatu,  aby  zakupić  to  mieszkanie,   ale  jako  Urząd  też  byśmy  postarali  się  zaoszczędzić  w  swoim  budżecie  na  dostosowanie  tego  lokalu  na  pomieszczenia  biurowe. Mamy  środki na  szkolenia , na  roboty  publiczne, tyle  że  na  robotach  publicznych  mamy  dużą  absencję. 

Przewodniczący  Komisji  zapytał, że  z  wyliczeń  wynika, że    142  osoby  nie  przyszły  po  skierowania?

Dyrektor  Stanisław  Lenz , z  tego  wynika  że  bezrobotnym  nie  zależy  na  pracy.

Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa ,  stwierdził,  że  rzeczywiście jest  konieczność  zakupu  mieszkania,  ponieważ  nie  ma  warunków  do  negocjacji.

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański  zapytał, dlaczego  nie    w pełni  wykorzystane  środki  na  staże?

Dyrektor Stanisław  Lenz  odpowiedział, że  to  jest informacja  za  III kwartały,  dlatego  jest  nie  pełna.

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański  pytał  dalej,  czy  jest  obowiązek  zatrudniania  przez  zakład  pracy  po  odbytym  stażu?

Dyrektor  Stanisław  Lenz , odpowiedział, że  decyduje  zakład  pracy,  60% efektywności  ma  PUP , ponieważ  zatrudnia  na  drugie  półrocze.

Komisja  przyjęła  do  wiadomości  informacje  PUP.

 

ad.8

Przewodniczący  poprosił  Starostę  Tomasza  Barczaka o omówienie   sprawozdania  finansowo – ekonomicznego   SP ZOZ w  Mogilnie  za III  kwartały  br..

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że z  sprawozdania   wynika  że  zadłużenie  spada, na  dzień  dzisiejszy  nie  wiemy  jakie  będą  założenia  nowego  Rządu   jeśli  chodzi  o  szpitale, także  należy  śledzić  poczynania,  na pewno  musimy  wspomóc  nasze  szpitale  finansowo.

Przewodniczący  powiedział, że  z  ewentualnymi  pytaniami  do  Dyrektora  członkowie  Komisji  będą  mogli  się  zwrócić  na  najbliższej  sesji.

 

ad. 9

Przewodniczący  Komisji    do   informacji  z    realizacji  działania  Stowarzyszenia  „Sąsiedzi” zapytał  pana  Starostę,  dlaczego  Stowarzyszenie  nie  organizuje  żadnych imprez  pod  swoim  patronatem?

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  do  stowarzyszenia  należą  wójtowie  i  burmistrzowie ,  którzy  narzekają  na  brak  czasu.

Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  można  by  powołać  Komisje ,  która  przy  współpracy  Stowarzyszenia  mogła  by  przygotowywać  dni  Powiatu.

  

ad.10

Przewodniczący  porosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę o  omówienie  projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2007r..

Następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

ad. 11

Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu zdecydował,  ze  należy  wystąpić  z  Kujawsko -  Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej  w  Toruniu ponieważ  uznał, że   nic  się  nie  dzieje,  a  składke  4  tys. zł  rocznie  płacimy, ale  decyzja  należy  do  Radnych.

 

ad.12

W  sprawach  różnych  Komisja  omówiła  pismo  skierowane  do  radnych  przez   dojeżdżające  pielęgniarki.

 

 

 

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                      

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 12:08:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:09:35
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:10:11
Ilość wyświetleń:406

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij