Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 12/07

                                                    PROTOKÓŁ Nr 12/07

     Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA 

                                     Z  DNIA  22 PAŹDZIERNIKA 2006r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński .

W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .                       

2.      Przyjęcie  porządku posiedzenia.

3.      Omówienie  informacji  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  i  uzyskanych  środkach  na  ich  realizację.

4.      Omówienie  projektu  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.

5.      Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  SP ZOZ  w   Mogilnie.

6.      Sprawy  różne.

7.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

8.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

Ad.3

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  omówienie  informacji  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  i  uzyskanych  środkach  na  ich  realizację  referent  Magdalenę  Stegendę.

Referent  Magdalena  Stegenda  poinformowała  Komisję,  że  od  2003 roku  do  chwili obecnej  Powiat  uczestniczył   w  12  projektach  unijnych ,  w  nowym  okresie  programowania  na  lata  2007 -2013  Powiat  Mogileński  deklaruje  składanie  kolejnych  wniosków  o  dofinansowanie  modernizacji   i  budowy  dróg  powiatowych , modernizację  szpitala  powiatowego, zakup  wysokospecjalistycznego  sprzętu  i  aparatury  medycznej  także  rozbudowę  Domu  Pomocy  Społecznej.

Z – ca  przew. Tadeusz  Szymański  zapytał  jakie  jest  stanowisko  osoby  która  zajmuje  się  projektami  unijnymi ?

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział,  że  stanowisko  osoby,  która  się  tym  zajmuje  to pełnomocnik  Starosty  ds.  Unii  Europejskiej, obecnie  ta  pani  jest  na  urlopie  wychowawczym,  a  obowiązki  jej  przejęła  pani  Magdalena  Stegenda.

Z – ca  przew. Tadeusz  Szymański  pytał  dalej , czym  dokładnie  ta  pani  się  zajmuje?    

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak , powiedział,  że  koordynuje  i  sprawdza   pod  względem  formalnym.

 

Ad.4

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę o  omówienie  projektu  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  zmiany  w  projekcie  zmieniającym   uchwałę  w  sprawie  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  na  2007 r.  

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

Ad.5

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  zmian  w  Statucie  SP ZOZ   Zastępcę  Dyrektora  Romana  Olejniczaka .

Z –ca  Dyrektora  Roman  Olejniczak poinformował  Komisję,  że  Dyrektor  SP ZOZ  zwrócił  się  do  Rady  Społecznej  SP ZOZ  z  prośbą  o  podjęcie  stosownej  uchwały   dotyczącej  zmian  w  Statucie ,  ponieważ  SP ZOZ  z  dnie  1  stycznia  2007 roku  zamierza  zatrudnić  specjalistę  II °  z  Ortopedii  i  Alergologii,  który  obecni  pełni  obowiązki  Ordynatora  Oddziału  Pediatrycznego  i  Neonatologicznego. Mając  takiego  specjalistę  SP ZOZ  zamierza  się  ubiegać  o  podpisanie  kontraktu  z NFZ , dlatego w  kolejności Dyrektor zwrócił  się  Rady  Powiatu,  która  zdecyduje   o  zatwierdzeniu  zmian w  Statucie.   Dyrektor  powiedział  także , że  SP ZOZ  zwrócił  się  do    Rady  Powiatu  o  wsparcie  finansowe  w  zakupie  analizatorów,  ponieważ  minął  ich  okres  użytkowania  i  niezwłocznie  należy  je  wymienić.

Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko  zapytał  Dyrektora,  czy  SP ZOZ jest  przygotowane  na  konkurowanie  z  Niepublicznymi  Zakładami  Opieki ,  jakie  ostatnio   powstają  w  Strzelnie i  Mogilnie?

Z –ca  Dyrektora  Roman  Olejniczak  odpowiedział, że  pacjent  ma  prawo  wyboru, natomiast  my  kontraktu  nie  oddamy.

Z –ca  Przew. Tadeusz  Szymański  stwierdził,  ze  jeśli  będą  dobrzy  lekarze  to  pacjent  wróci  do  naszego  SP ZOZ.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt   uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji.

 

Ad.6

W  sprawach  różnych  Komisja  wysłuchała  wyjaśnień  Naczelnika  Wydziału Komunikacji  i  Transportu  Stefana  Łukomskiego  w  sprawie  prawa  jazdy  pana  Zarzyńskiego.

Naczelnik  Stefan  Łukomski  syntetycznie  przedstawił  po  kolei  uzasadnienie  decyzji    nie  wydanie   prawa  jazdy  kat. „B” panu   Zarzyńskiemu.

 

Ad.7

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

Ad.8

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom   oraz członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

Protokołowała:

Małgorzata Wilk

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 12:05:58
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:06:16
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:09:57
Ilość wyświetleń:401

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij