Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 11/07

PROTOKÓŁ NR  11 /07

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

RADY POWIATU W MOGILNIE 2007 r.

                                                z  dnia  24 września 2007r.

 

 

W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji  Radosław  Trepiński, który powitał obecnych.

Radni i zaproszeni goście obecni na posiedzeniu komisji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Anita Barczak.

 

Ad.2

Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i powitanie.

2.       Przyjęcie porządku posiedzenia.

  1. Blok poświęcony mówieniu tematyki XI sesji.
  2. Opiniowanie nagród Starosty.

5.       Przyjęcie protokołu

6.       Sprawy bieżące.

7.       Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Radosław Trepiński wyjaśnił, że Komisja będzie opiniować wnioski o nagrody Starosty dla nauczycieli w punkcie czwartym, po czy zapytał naczelnika Wydziału Oświaty, wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja Konieczkę czy wszystkie wnioski spłynęły?

Naczelnik potwierdził.

 

Przewodniczący Komisji odniósł się do ułożonego kiedyś wzoru wniosku przyznanie nagrody Starosty Mogileńskiego (wg. załącznik do protokołu), czyli jednego jakby zbiorowego dokumentu, według którego dyrektorzy mięli sporządzać wnioski. Czas nie pozwolił na wspólne sfinalizowanie wzoru, dlatego Przewodniczący Komisji pozwolił z panem Naczelnikiem wzór wniosku dopracować. Wniosek dyrektorzy otrzymali identyczny dla każdej placówki. Wniosek uwzględnia specyfikę placówek, ponieważ mamy poradnie, szkoły specjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Naczelnik zaprosił przewodniczącego na spotkanie z dyrektorami, gdzie wszyscy dyrektorzy otrzymali wniosek do ręki i jeszcze był czas na konsultacje, modyfikacji i rzeczywiście tak się stało. Uwzględniono wszystkie propozycje dyrektorów, dyrektorzy zaakceptowali ostateczny kształt wniosku, co ostatecznie ułatwi Komisji pracę. Nie będzie to jak dotąd szeroka opisówka, z której było trudno wyłowić konkrety, szczególne osiągnięcia i zasługi.

 

Komisja przyjęła proponowany porządek.

 

Ad.3

1)

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

Przewodniczący Komisji Radosław Trepiński stwierdził, że ma powstać nowy skład rady, bo kadencja tamtej Rady minęła. Propozycja uchwały, którą wszyscy otrzymali to przewodniczący oraz 15 członków. Należy przedyskutować propozycje personalne osób, które w radzie miałby zasiadać. Rada Społeczna to organ, który pełni trzy podstawowe funkcje: funkcja inicjująca, czyli ta Rada ma prawo pewne propozycje, pomysły, oczywiście pomysły można mieć, ale trzeba posiadać realia finansowych. Nie mniej jednak z litery prawa wynika, że jest to jedna z form czyli organ inicjujący, organ opiniujący, czyli odniesienie się do tego co dyrekcja SPZOZ-u proponuje, zwłaszcza jeśli mają to byś jakieś zmiany dosyć istotne i funkcja doradcza- ciało dosyć liczne powołane z reprezentantów wszystkich gmin, więc jakby to nasz problem i zatem funkcja doradcza też jest ważna, zwłaszcza w trudnej sytuacji jaka jest od wielu lat. Przewodniczący Komisji przypomniał, ze w radzie zasiadać będzie przedstawiciel Wojewody, przedstawiciele samorządu wchodzący w skład Powiatu i przedstawiciele Rady Powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka dysponował propozycją Zarządu Powiatu jeśli chodzi o skład tej Rady, który przedstawia się następująco: Tomasz Barczak, Leszek Duszyński, Marek Maruszak, Stanisława Łagowska, Ewaryst Matczak. Są to szefowie samorządu powiatowego i gmin. Następnie Michał Jasiński jako przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sarnowska Elżbieta- ponieważ gmina Mogilno jest największa i w stolicy Powiatu jest propozycja przewodniczącej Rady Miejskiej z Mogilna, Jacek Kraśny, były Burmistrz Mogilna i dotychczasowy członek Zarządu Powiatu i członek Rady Powiatu, Przemysław Zowczak Wicestarosta i dotychczasowy członek Rady Powiatu, Jan Bartecki były przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie i w tej kadencji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, można tej osobie przyłączyć jakby przedstawicielstwo i gminy i Rady Powiatu, Henryk Przybysz, aktywny uczestnik i osoba, która ma wielkie doświadczenie z pracą z niepełnosprawnymi, nadal się bardzo udziela jak również aktywnie uczestniczy w obradach tej Rady, Rafał Giemza również były radny powiatowy, dotychczasowy członek tej Rady, aktywny członek Rady Społecznej, inicjował szereg akcji na rzecz naszego SPZOZ-u, Irena Pułkownik Radna Gminy Strzelno, przewodnicząca stosownej komisji odnośnie zdrowia, Radosław Trepiński oczywiście przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia i Tadeusz Szymański również doświadczony samorządowiec, znający problemy, były Starosta Mogileński. Te 15 osób Zarząd Powiatu proponuje.

 

Członek komisji Krzysztof Laskowski poinformował, że na poprzedniej Komisji rozmawiano o kwestii wyborów nowej Społecznej Rady. Członek komisji nie ma żadnych zastrzeżeń do proponowanych członków, ale ma zastrzeżenie do formy wyborów nowych członków Społecznej Rady, gdyż nie ma żadnego regulaminu wyboru takich osób, dlatego uważa, że na przyszłość warto było by postarać się żeby wybory odbywały się według określonego regulaminu,

 

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka wyjaśnił, że Rada Powiatu ma swoje dokumenty, na których się opiera i przyjmuje to w formie uchwały. Cała procedura jest podporządkowana tak samo jak innym projektom uchwał, dlatego jest tak a nie inaczej. Zarząd głównie patrzył na sprawność organizacyjną, oddanie się sprawie, bo bez tego funkcjonowanie w takiej Radzie jest bezcelowe. Przypomniał, że Rada ma funkcjonować na rzecz pacjentów. W związku z tym gdyby się pokusić o przedstawicielstwo różnych stowarzyszeń, diabetyków i tak dalej, to krótko mówiąc ta Rada nie mogłaby w jakiś sensowny sposób wypełnić roli, którą nakładają na nią obowiązki. Przewodniczący jest też pacjentem, też jest chory, osobą cierpiącą na dosyć poważną chorobę bardzo przewlekłą, ale po prostu uważa, że jego obecność jako przedstawiciel, czy jako człowiek, który jest na coś chory nie jest najzdrowszym pomysłem. Rada musi patrzeć nie jak się leczy od strony fachowej, ale jak organizować tą służbę zdrowia i jakie organizować przedsięwzięcia, pewne akcje na rzecz tej służby, czyli to wszystko, co leży po stronie organizacyjnej. Jego zdaniem oto pewnie głównie chodzi, zresztą tak ustawodawcy zapisali taką rolę. W przyszłości można było spróbować przedstawicielstwa takie umieścić, nie zawsze chory jest obiektywny w stosunku do tego, co się wokół służby zdrowia dzieje.

 

Przewodniczący Komisji powiedział, że Rada Społeczna liczy 15 członków, a Rada Powiatu jako organ założycielski ma 6 przedstawicieli w związku z tym zapytał się, czy nie powinniśmy mieć przynajmniej 8 członków, czyli większość?

 

Przewodniczący Rady Wiesław Gałązka powiedział, że z tego co mu wiadomo, to nie przyjęto takiego klucza politycznego.

 

Przewodniczącemu Komisji nie chodziło o klucz polityczny i myśli, że będą musiały może zapaść jednoznaczne decyzje, co dalej, bo właściwie jest trzecia kadencja.

 

Członek Komisji Krzysztof Laskowski zabrał głos mówiąc, że dzisiaj z ust Dyrektora ZOZ-u  Jerzego Krigera padły słowa, że niezależnie od opinii jaka zostanie podana przez Społeczną Radę i tak Dyrektor ZOZ-u, czy wspólnie nawet z Zarządem Starostwa, może się okazać w tym momencie, że ona nic nie znaczy. Zapytał Przewodniczącego rady czy rzeczywiście tak jest, że głos Społecznej Rady ma naprawdę duże znaczenie w podejmowaniu poważniejszych decyzji czy też nie? Bo jeśli opiniuje i jeśli nawet wyda negatywną opinię, to nie jest wiążące?

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że Radny dobrze rozumie. Jest to ciało opiniujące i sprawczość Rady jest zupełnie znikoma. W wymiarze jakiś takich uzgodnień, wymiarze przedyskutowania, przybliżenia problemów znajduje się konsens, który jest później proponowany do akceptacji. W efekcie końcowym i tak Rada Powiatu decyzję podejmuje.

 

Przewodniczący Komisji Radosław Trepiński myślał, że jest to większa siła przynajmniej przy jedności myślenia strategicznego jako przedstawicieli tej Rady. Może być tak, że będą naprawdę strategiczne decyzje, a to jest właściwie 1 kadencji, więc mamy jeszcze prawie 3 lata.

 

Członek Komisji Tadeusz Szymański powiedział, że decyzje i tak będzie podejmowała Rada Powiatu, bądź Dyrektor ZOZ-u, natomiast Rada Społeczna opiniuje. Dobrze się stało, że jest taki szeroki wachlarz, ponieważ Rada Powiatu podejmuje pewne decyzje oprócz tego, że będzie miała spojrzenie swoich przedstawicieli, to jeszcze będzie miała spojrzenie przedstawicieli gmin, które leżą na terenie Powiatu Mogileńskiego i innych osób, które mają wpływ na to, co się tutaj dzieje. I tak decyzje zapadać będą w dyrekcji ZOZ-u, czy też na Radzie Powiatu. Natomiast warto wysłuchać tych, którzy w pewien sposób będą partycypować w kosztach przemian i tych, którzy patrzą na to trzeźwo, bo może mniej emocjonalnie niż my jako Radni Powiatu uczestnicząc w tych wszystkich sprawach.

 

Opowiedział się za tym żeby dość szerokie przedstawicielstwo osób niezwiązanych z Radą była to jakby druga polszczyzna opiniowania i usłyszenia opinii spoza Rady. Radni opinię wypracują na Radzie Powiatu i jeszcze mieliby decydujący głos na Radzie Społecznej ZOZ-u. Myśli, że tutaj było by to powielanie decyzji.

 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że skoro jest taki klucz, że w Radzie zasiada przedstawiciel z każdej jednostki samorządowej wchodzącej w skład Powiatu. Przewodniczący miał możliwości w ramach tej kadencji obserwacji i z rozczarowaniem stwierdził, że były członek Rady Społecznej nie wiedział, jaka jest sytuacja finansowa ZOZ-u, to dla przewodniczącego jest sytuacja nie do przyjęcia, ponieważ członek takiej Rady gdzie pieniądz decyduje o wszystkim mówi pod koniec kadencji publicznie na zebraniu, że w ogóle nie wie, jaka jest sytuacja, jakie są pieniądze, jakie zadłużenie itd.

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że osoba ta bardzo aktywnie uczestniczyła zawsze w każdej Radzie.

 

Starosta Mogileński Tomasz Barczak powiedział, że był on Przewodniczącym Rady Społecznej i oprócz tego, że osoby chcą zasiadać w Radzie, to jeszcze muszą chcieć uczestniczyć w jej pracach. W ostatniej kadencji był problem powtarzający się często, niestety trudno zebrać kworum. Osoby przez Zarząd proponowane to osoby, które reprezentują samorządy, co jest bardzo ważne. W poprzedniej kadencji proponowano zaangażować miejscowy biznes niestety to się nie udało, dlatego, że niestety nie mieli czasu żeby przyjechać na posiedzenia.

 

Wybrane osoby według Starosty będą rzeczywiście uczestniczyły w pracach Rady. Przewodniczący ma racje mówiąc, że to osoby, które wiedzą jak to wygląda.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że biznes nie uczestniczył w posiedzeniach, ale uczestniczył we współfinansowaniu.

Starosta potwierdził. Jak najbardziej starali się pomóc.

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do zaproponowanych nazwisk lub ma inne propozycje? W związku z barkiem zgłoszeń zaproponował przegłosować propozycje  Komisji w tym momencie i zapytał się kto za zaproponowanym przez Zarząd składem Rady Społecznej?

W wyniku głosowania 4 członków było za, nikt z członków nie zgłosił sprzeciwu, a 2 członków wstrzymało się od głosowania.

 

2)

Przedstawienie analizy wyników egzaminów maturalnych, oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wykonaniu planu remontu i inwestycji w placówkach oświatowych.

 

Przewodniczący Komisji zapoznał się z materiałami. Wyniki egzaminu maturalnego naszych szkół, jeżeli chodzi o zdawalność mają drugie miejsce w skali Województwa to naprawdę wielkie osiągnięcie, tym bardziej miłe dla szczególnie obecnych Dyrektorów szkół i osób związanych z Oświatą. To potwierdzenie, że to nie są jakieś rzeczy przypadkowe. Szkoły podstawowe od 2000 roku wyniki zawsze powyżej dobrej. Na 23 są w pierwszej piątce praktycznie przez cały prawie czas. Wynik egzaminu gimnazjalnego przez te lata był podobny, słabszy w prawdzie zawsze w części matematyczno-przyrodniczej, ale to problem ogólnopolski i teraz jest to potwierdzenie w egzaminie maturalnym w tym roku, które świadczy o dobrej jakości pracy szkół. Egzamin maturalny można podzielić na dwie części: poziom podstawowy i rozszerzony. W poziomie podstawowym wszędzie są o wiele większe wyniki, w niektórych przypadkach, nawet rzędu 10% lepsze od średniej Województwa.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sortu Andrzej Konieczka powiedział, że jeśli się to rozłoży na klasy to nawet 40 punktów.

 

Przewodniczący Komisji powiedział, że jest to ważne, to podstawa. Te wyniki są o wiele wyższe. Natomiast zupełnie odwrotnie jest w części rozszerzonej. Wyniki nie mają aż tak dużej różnicy jak w poziomie podstawowym, bo tam jest różnica 2%, 3%, 1% , ale generalnie jest wynik niższy. To jakaś wskazówka.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sortu Andrzej Konieczka powiedział, że w całym Województwie ci, którzy idą na przedmiot wybrany już na poziomie rozszerzonym, to oni są jakby bardziej ukierunkowani tym przedmiotem i właściwie nie ma nic dziwnego, że te różnice są niewielkie. Rozsądek podpowiada, że to jest dosyć dobre zachowanie i nie odstaje.

 

Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika o informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sortu Andrzej Konieczka powiedział, że jeśli chodzi o egzamin maturalny, to faktycznie trzeba podkreślić ciąg matematyczny. Przedmioty ścisłe w cały Powiecie, w całym Województwie leżą. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli u nas w Powiecie zdaje 50 osób, czy blisko 50 osób matematykę na 430, to potem jest rzadkość i całe ukierunkowanie w tej chwili, gdyby chciało się namówić Wójtów, Burmistrzów i Powiat, do wsparcia matematyki byłoby dobrze z punktu widzenia rynku pracy zatrudnienia dla tych ludzi. Z naszej strony idzie już tak, że tą matematykę wspieramy, są fakultety w tym kierunku.

Przedmioty ścisłe chcemy wspierać i wspieramy począwszy od eksperymentów różnych gdzie np. w Liceum w Strzelnie klasa o profilu akademickim, gdzie Uczelnia przyjeżdża z wykładami, gdzie Doktor z Uniwersytetu Poznańskiego prowadzi z naszymi uczniami kółko matematyczne, gdzie jest praca tego pana z nauczycielem już w Liceum ukierunkowane. Jak się to przyjemnie, to efekty za jakiś czas będą. Nie mniej jak państwo czytali w gazetach Politechniki mają problem, robią korepetycje dla studentów. Materiał ludzki przychodzi za słabo redukowany matematycznie od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum i do szkoły średniej. Przez trzy lata w tym cyklu licealnym matematyki nie da się zrobić, jeżeli nie jednokrotnie jest to problem tabliczki mnożenia, aż tak jest źle. Jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, to Naczelnik dopatruje się pewnej konsekwencji, słabszej znajomości matematyki. To jest pewien rodzaj takich umiejętności konkretnych. Cóż to taki egzamin zawodowy? Pewien algorytm, pewne zaplanowanie to jak w matematyce. Są zawody tak jak Technik Drogownictwa, czy na poziomie zawodowym, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, czy dalej Technik Rolnik, czy Technik Ekonomista, gdzie te wyniki -Kucharz małej gastronomii, Rolnik – 94- 100%, a to praktycznie rzecz biorąc jest wynik dobry, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że liczebność zdających tych poszczególnych przedmiotów nie jest wielka, czyli jeden człowiek nie jest ułamkiem procenta. Prawdę mówiąc, gdyby tak nałożyć wyniki z zeszłego roku, to egzaminy zawodowe jako tako wyglądają i one mają tendencje wzwyżkową poza jednym -handlowiec. W tej szkole była w zeszłym roku wizytacja przyglądająca się przygotowaniem uczniów do matury. Naczelnik miał wątpliwości. Jak mówi matura wyszła tak jakby przyszli, może nie nieprzygotowani. Człowiek, który od lat nad nimi pracuje miał wyniki zawsze dobre. W szkołach specjalnych, też pojedyncze osoby przystępują i zdają ten egzamin. Na poziomie robotniczym, czyli tam gdzie są Zasadnicze Szkoły Zawodowe: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator obrabiarek spawających, rolnik, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, to są zawodówki i jeżeli są w systemie młodocianego pracownika, to pracodawca, jeżeli egzamin jest niezdany nie dostaje pieniędzy za wyszkolenie tego ucznia. To są pieniądze rzędu 7 tys. zł w zależności od zawodu na jednego wychowanka. Ten doping tak jakby ze strony pracodawcy też jest. Jeżeli nie wychodzi tam kształcenie zawodowe, to jest tak jakby wina pracodawcy. Część teoretyczną uczą się na kursach a część praktyczną robią w zakładzie pracy. Gdyby chodziło o tą część dydaktyczną naszych szkół, to poza tą jedną wpadką przy egzaminie zawodowym, gdzie jest wyraźny sygnał szkoły, która rzeczywiście jest uruchomiona, już robią analizy, zastanawiają się, co się stało i jak temu przeciwdziałać. Można powiedzieć, że rok wyszedł, bo jak mówił sam Przewodniczący Komisji nie musimy się za matury wstydzić, a zdawalność cieszy. Drugie miejsce w Województwie, to faktycznie sukces. Zresztą gimnazjalne, podstawówki my to obserwujemy od kilku lat i widać tą tendencję tak jak zwyszkową i to, co było kiedyś w gimnazjum to doszło do matury. Nie zostało zmarnowane.

 

Pan Radosław Trepiński stwierdził, że szkoła powinna nagłośnić i promować, że tak jest.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sortu Andrzej Konieczka myśli, że tymi wiadomościami tutaj chwalić. Egzaminy zewnętrzne nie zostały dopracowane w szczegółowo przy maturze z tego powodu, że w poniedziałek dopiero na stronie internetowej ukazało się to jakby dla naszej informacji.

 

Przewodniczący komisji poprosił kilka słów na temat remontów i inwestycji.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sortu Andrzej Konieczka powiedział że to, co Rada Powiatu zaprogramowała tak jakby w tym roku, praktycznie rzecz biorąc jesteśmy na ukończeniu i tak: modernizacja w Liceum w Strzelnie centralne ogrzewanie- wykonane, zapłacone, kredyt rozliczony, docieplenie Szerzaw-  praktycznie rzecz biorąc zostało nie więcej jak

Przewodniczący podziękował za spotkanie gościom oraz członkom Komisji, a następnie zamknął obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

 

Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego za  II  kwartał  br. SP ZOZ w  Mogilnie.

Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze br

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze br.

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/296/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązków przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego”.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu za okres międzysesyjny.

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 12:03:42
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 12:04:15
Ostatnia zmiana:2008-09-02 12:09:43
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij