Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 18/08

                                                       PROTOKÓŁ  Nr 18/08

                       Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                             RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                   w  dniu   25 lutego   2008 r.

 

 

Posiedzenie   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Omówienie  założeń  kierunków  promocji  Powiatu  Mogileńskiego w  roku  2008.

5.      Omówienie  sprawozdania  z  działalności  rehabilitacyjnej  i  wykorzystania  środków  finansowych  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach za  rok  2007.

6.      Przedstawienie  informacji  Zarządu  Powiatu  o  wysokości  dokonanych  umorzeń  w  2007r.

7.      Przedstawienie  sprawozdania  finansowo  -  ekonomicznego SPZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2007r.

8.      Przedstawienie  informacji  o  problemach  funkcjonowania  SP ZOZ w  Mogilnie  i  sposobach  ich  rozwiązywania.

9.      Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta  celem  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego SP ZOZ W Mogilnie za rok 2007.

10.  Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008 rok.

11.  Przedstawienie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań,  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  PFRON w  roku  2008r.

12.  Przedstawienie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  na  rok  2008.

13.  Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  środków   na  dofinansowanie  w 2008 r. doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.

14.  Omówienie  deklaracji  w  sprawie  obchodów  10 – lecia  powołania  Powiatu  Mogileńskiego.

15.  Sprawy  różne.

16.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

 

ad.4

Przewodniczący  zapytał,  czy  do  założeń  kierunków  promocji  Powiatu  Mogileńskiego w  roku  2008  są  pytania?

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  istnieje  możliwość  wydania  informacji  w  formie  elektronicznej  i  biuletynu  w  formie  pisemnej  na  temat  pracy  Rady  Powiatu, Zarządu, Komisji, następnie  zapytał  -   co  to  za  impreza  pt. ”Beczka  śmiechu”?

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział,  że  należałoby  się  zastanowić  nad  taką  forma  informacji, natomiast  jeśli  chodzi  o  tą  imprezę  to  ma  być  to  powiatowa  impreza o  szerszym  zasięgu  dotycząca  porostu  opowiadania , przedstawiania  żartów, kawałów, itp.

 

ad.5    

Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  rehabilitacyjnej  i  wykorzystania  środków  finansowych  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach za  rok  2007,  jednocześnie  stwierdził, że  zorganizowano  wiele  ciekawych  imprez,  wycieczek, następnie  pytał,  czy  są  efekty  w  poszukiwaniu  miejsc  pracy  dla  tych  podopiecznych?

Wicestarosta  odpowiedział,  że  z  tego  co  wie  to  WTZ      - ty  zorganizowały  spotkanie  z  pracodawcami i  przybyło  około  20 %  pracodawców  z  Powiatu.

Członek  Komisji  Tadeusz  Szymański  zapytał,  czy  istnieje  możliwość  umieszczenia  informacji  na  stronie  internetowej,  lub  w  formie    ulotki  informacyjnej o  Warsztatach ,  ponieważ  pytają    rodzice  dzieci  niepełnosprawnych,  jakie  są  kryteria  aby  taka  osoba  mogła  być  uczestnikiem  takich  warsztatów?

Przewodniczący  powiedział,  że  te  pytania  przekażemy  na  sesji  pani  Kierownik  Marii Mazurkiewicz.

 

ad.6

Przewodniczący  zapytał  czy  są  pytania  do  informacji  Zarządu  Powiatu  o  wysokości  dokonanych  umorzeń  w  2007r?, pytań  do  informacji  Komisja  nie  zgłosiła.

 

ad.7 

Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie  finansowo  -  ekonomicznego SPZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2007r.

Następnie  z  braku  pytań  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji, ( nieobecny  P. Zowczak )

 

ad. 8

Przewodniczący  kolejno  przedstawił  informację  o  problemach  funkcjonowania  SP ZOZ w  Mogilnie  i  sposobach  ich  rozwiązywania. Jednocześnie  powiedział,  że  informacja  jest  szczegółowa, pokazane  jest  w  niej  to  co  zostało  zrobione  w  SP ZOZ, a  co  jest  do  zrobienia.

Następnie  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji , nieobecny  P. Zowczak )

 

ad.9

Następnie  Przewodniczący  przedstawił    projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta  celem  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego SP ZOZ w Mogilnie za rok 2007, poinformował  że  firmą  która  została  wybrana  jest  „REWIMAR” z  Torunia.

Projekt  uchwały  poddał  pod głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.10

Komisja  nie  wniosła  uwag do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008 rok.

 

ad.11

Przewodniczący   poprosił Główną Księgową Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Gabryjelę  Stachowiak   o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań,  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  PFRON w  roku  2008r.

Główna  Księgowa  Gabryjela  Stachowiak  przedstawiła  projekt  uchwały w  sprawie  określenia  zadań,  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  PFRON w  roku  2008r.

Następnie  projekt  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.12 

Przewodniczący  poprosił  Andrzeja  Konieczkę Naczelnika  Wydziału  Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   o  przedstawienie   projektu  uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  na  rok  2008.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  projekt  jest  taki  sam  jak  w  zeszłym  roku,  z  niewielkimi  podwyżkami.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.13

Naczelnik Andrzej  Konieczka   kolejno  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  środków   na  dofinansowanie  w  2008 r. doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.14

Komisja  omówiła  deklarację  w  sprawie  obchodów  10 – lecia  powołania  Powiatu  Mogileńskiego. Ustaliła  termin  obchodów  na  ostatni  weekend  maja br..  

 

ad.15

W  sprawach  różnych  - Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował ,  że  w  naszym  Powiecie  powstaje  Uniwersytet  III – wieku, że  jest  duże  zainteresowanie  wśród  starszych  mieszkańców,  nie tylko  naszego  Powiatu,  ale  także  ościennych  gmin.

 

ad.16

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Radosław  Trepiński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:36:57
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:38:10
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:38:17
Ilość wyświetleń:523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij